Handel bez USA

Powrót

Piątek, 4 lipca 2014 r.

Kursy walut z godziny: 08:56

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1343

  4,1499

 • CHF/PLN

  3,4100

  3,4149

 • GBP/PLN

  5,2161

  5,2200

 • USD/PLN

  3,0375

  3,0495

 • DKK/PLN

  0,5537

  0,5569

 • SEK/PLN

  0,4441

  0,4469

 • NOK/PLN

  0,4901

  0,4927

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Handel bez USA


ECB po raz kolejny dobrze zadziałał na złotego, w szczególności w relacji do EUR i CHF. Wczorajsza konferencja Mario Draghiego dała kolejne motywy do tego, aby wyprzedawać euro. ECB będzie walczył z niską inflacją, dlatego można spodziewać się tego, że inwestorzy niechętnie będą kupowali euro w związku z tymi zapowiedziami, do tego ECB swoimi środkami będzie walutę europejska osłabiał. Dzisiaj możemy spodziewać się lekkiego odreagowania po wczorajszych spadkach, aczkolwiek należy pamiętać, że dzisiaj z handlu wyłączone są Stany Zjednoczone ze względu na Dzień Niepodległości, więc nie spodziewamy się sporej zmienności, lecz delikatnego podejścia w górę kursu EUR/PLN.
NOK/PLN dalej jest w granicach 0,4900, a wczoraj przez pewien czas kurs był całkowicie poniżej tego poziomu. Spadek ten był reakcją na obniżenie stóp procentowych u skandynawskich sąsiadów, czyli Szwecji. Kurs SEK/PLN w związku z tą decyzją spadł w minutę aż o jeden grosz, co przy walucie kwotowanej poniżej 1 PLN, jest spadkiem bardzo dużym. Nadal liczymy na odbicie kursu NOK/PLN do okolic 0,4950, a może temu sprzyjać to, że korona norweska jest najniżej od grudnia 2013 i lekka korekta wzrostowa może mieć miejsce.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


USA - Dzień Niepodległości
09:00 - Węgry - Produkcja przemysłowa, wst. maj.
Produkcja przemysłowa s.a., wst. (m/m) - poprzedni odczyt 2,4%.
Produkcja przemysłowa n.s.a., wst. (r/r) - poprzedni odczyt 10,1%.
Produkcja przemysłowa w.d.a., wst. (r/r) - poprzedni odczyt 10,1%.
09:00 - Czechy - Sprzedaż detaliczna (r/r), maj - poprzedni odczyt 6,0%.
09:00 - Czechy Protokół z posiedzenia CNB, czerwiec.
09:30 - Szwecja - Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 0,6%.
12:00 - Niemcy - Zamówienia w przemyśle, maj.
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) - prognoza -1,0%, poprzedni odczyt 3,1%.
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 3,4%.
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) - poprzedni odczyt 6,3%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.