ECB ponownie budzi emocje na rynku

Powrót

Czwartek, 3 lipca 2014 r.

Kursy walut z godziny: 08:47

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1426

  4,1565

 • CHF/PLN

  3,4121

  3,4239

 • GBP/PLN

  5,2003

  5,2150

 • USD/PLN

  3,0380

  3,0400

 • DKK/PLN

  0,5543

  0,5575

 • SEK/PLN

  0,4511

  0,4537

 • NOK/PLN

  0,4911

  0,4929

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


ECB ponownie budzi emocje na rynku


Emocje na rynku walutowym ponownie mogą powrócić. Decyzja ECB, na którą inwestorzy wyczekiwali cały tydzień, dzisiaj będzie miała miejsce, do tego konferencja i to co powie Mario Draghi na pewno będzie budziło spore emocje. Jakie w związku z tym mogą być scenariusze? Jest duże prawdopodobieństwo, że złoty do euro może się dzisiaj umocnić. Przez ostatnie dni na rynku nic się nie działo, wahania miały bardzo wąski zakres, dopiero wczoraj widzieliśmy mocne osłabienie się euro do złotego i to może być zapowiedź tego co się wydarzy dzisiaj. Kurs EUR/PLN nie może wybić się ponad techniczne opory, które wynikają z poprzednich szczytów. 20 czerwca kurs był najwyżej od ostatniego miesiąca, ale wyższe poziomy nie zostały osiągnięte i ostatnie wybicie się kursu w górę nie osiągnęło już takich poziomów jak wcześniej. Do tego kurs euro w relacji do złotego jest poniżej poziomu 4,1600, który jest punktem odniesienia dla inwestorów, więc szanse na dalszy wzrost euro są niskie. Warto zwrócić uwagę na to, że Ci którzy trzymali walutę Unii Europejskiej ze względu na niski kurs, poniżej 4,10, prawdopodobnie wyprzedali ją przy poziomach 4,1600 i ilość inwestorów posiadających tą walutę się zmniejszyła. Słabe dane z Europy, które widzieliśmy w tym tygodniu nie napawają optymizmem, dlatego nastroje inwestorów związane z ta walutą mogą być gorsze.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:15 - Hiszpania - Indeks PMI dla usług, czerwiec - prognoza 55,5, poprzedni odczyt 55,7.
09:30 - Szwecja - Decyzja ws. stóp procentowych, lipiec - poprzedni odczyt 0,75%;
09:45 - Włochy - Indeks PMI dla usług, czerwiec - prognoza 52, poprzedni odczyt 51,6.
09:50 - Francja - Indeks PMI dla usług, fin., czerwiec - prognoza 48,2, poprzedni odczyt 49,1.
09:55 - Niemcy - Indeks PMI dla usług, fin., czerwiec - prognoza 54,8, poprzedni odczyt 56,0.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla usług, fin., czerwiec - prognoza 52,8, poprzedni odczyt 53,2.
10:30 - Wlk. Brytania - Indeks PMI dla usług, czerwiec - prognoza 58,3, poprzedni odczyt 58,6.
11:00 - Strefa Euro - Sprzedaż detaliczna, maj.
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,4%.
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) - prognoza 0,9%, poprzedni odczyt 2,4%.
13:30 - USA - Raport Challengera, czerwiec - poprzedni odczyt 52,961 tys.
13:45 - Strefa Euro - Decyzja ECB ws. stóp procentowych, lipiec - prognoza 0,15%, poprzedni odczyt 0,15%.
14:30 - USA - Handel zagraniczny, maj.
Bilans handlu zagranicznego (USD) - prognoza -45 mld, poprzedni odczyt -47,24 mld.
Eksport (USD) - poprzedni odczyt 193,35 mld.
Import (USD) - poprzedni odczyt 240,58 mld.
14:30 - USA - Sytuacja na rynku pracy, czerwiec.
Stopa bezrobocia - prognoza 6,3%, poprzedni odczyt 6,3%.
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym - prognoza 212 tys., poprzedni odczyt 217 tys.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym - prognoza 210 tys., poprzedni odczyt 216 tys.
Długość tygodnia pracy - prognoza 34,5godz., poprzedni odczyt 34,5godz.
Płaca godzinowa (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,2%.
14:30 - Strefa Euro - Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB, lipiec.
14:30 - USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień - poprzedni odczyt 312 tys.
15:45 - USA - Indeks PMI dla usług, fin., czerwiec - prognoza 61,2, poprzedni odczyt 58,1.
19:15 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.