Szykuje się duża zmienność na rynku walutowym

Powrót

Środa, 2 lipca 2014 r.

Kursy walut z godziny: 08:43

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1510

  4,1550

 • CHF/PLN

  3,4250

  3,4367

 • GBP/PLN

  5,2039

  5,2219

 • USD/PLN

  3,0349

  3,0495

 • DKK/PLN

  0,5553

  0,5609

 • SEK/PLN

  0,4525

  0,4563

 • NOK/PLN

  0,4911

  0,4949

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Szykuje się duża zmienność na rynku walutowym


Tak szerokiego wachlarza istotnych danych dawno nie obserwowaliśmy. Począwszy od publikacji PKB ze Strefy Euro po inflację i dane z rynku pracy USA, dzień zakończy się wystąpieniem szefowej FED. W między czasie to, co ważne dla złotego pojawi się z RPP (większe prawdopodobieństwo na pozostawienie stóp procentowych bez zmian).
Bardzo ważne będzie zachowanie rynku na odczyt raportu ADP i Challengera, szczególnie że prognozy są lepsze(dot. rynku pracy USA).
O tyle ważny będzie dzisiejszy dzień gdyż jutro z kolei ECB przedstawi swoje stanowisko ws. polityki monetarnej Europy. Kurs złotego cały czas stabilnie do euro i dolara gorzej wygląda w relacji do funta po kolejny lepszych danych z gospodarki UK. Cały czas złoty silny do walut skandynawskich, gdzie obserwujemy najniższe poziomy od końca 2013 roku.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


? - Polska - Decyzja ws. stóp procentowych, lipiec.
Stopa referencyjna - prognoza 2,50%, poprzedni odczyt 2,50%.
Stopa depozytowa - prognoza 1,0%, poprzedni odczyt 1,0%.
Stopa lombardowa - prognoza 4,0%, poprzedni odczyt 4,0%.
Stopa redyskontowa - prognoza 2,75%, poprzedni odczyt 2,75%.
11:00 - Strefa Euro - Produkt Krajowy Brutto, fin., I kw.
PKB s.a., fin. (k/k) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,2%.
PKB s.a., fin. (r/r) - prognoza 0,9%, poprzedni odczyt 0,5%.
11:00 - Strefa Euro - Inflacja producencka, maj.
Inflacja PPI (m/m) - prognoza -0,1%, poprzedni odczyt -0,1%.
Inflacja PPI (r/r) - prognoza -1,0%, poprzedni odczyt -1,2%.
13:30 - USA - Raport Challengera, czerwiec - poprzedni odczyt 52,961 tys.
14:15 - USA - Raport ADP, czerwiec - prognoza 203 tys., poprzedni odczyt 179 tys.
16:00 - USA - Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. (m/m), maj - prognoza -0,1%, poprzedni odczyt 0,4%.
16:00 - USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. (m/m), maj - prognoza -1,0%, poprzedni odczyt 0,8%.
16:00 - USA - Zamówienia w przemyśle (m/m), maj - prognoza -0,2%, poprzedni odczyt 0,7%.
16:00 - Polska - Komunikat po posiedzeniu RPP, lipiec.
17:00 - USA - Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.