Niepewność na złotym

Powrót

Poniedziałek, 23 czerwca 2014 r.

Kursy walut z godziny: 08:47

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1600

  4,1698

 • CHF/PLN

  3,4111

  3,4269

 • GBP/PLN

  5,2001

  5,2229

 • USD/PLN

  3,0546

  3,0659

 • DKK/PLN

  0,5571

  0,5599

 • SEK/PLN

  0,4537

  0,4579

 • NOK/PLN

  0,5000

  0,5009

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Niepewność na złotym


Złoty na rynkach staje się coraz słabszy, ponieważ sytuacja polityczna naszego kraju stawia wiele pytań i niepewne jest to, co wydarzy się w kraju. Rynek nie lubi niepewności - stabilność, brak zmian, który nie powoduje pogorszenia się gospodarki, jest dla inwestorów rajem. Dlatego teraz należy liczyć się z tym, że dopóki sytuacji polityczna w naszym kraju się nie uspokoi, to złoty będzie słaby. Mimo to, dzisiaj jest szansa na jego umocnienie. Mamy trochę danych, a w szczególności PMI ze Strefy Euro. Prognozy wskazują na to, że nie zauważymy przyspieszenia w gospodarce krajów europejskich, więc reakcja na dane może osłabić euro, do tego możliwe jest, że dane będą gorsze od oczekiwań, więc euro będzie miało powód, aby tracić na wartości. W dniu dzisiejszym, wg nas euro może spaść do poziomu 4,1460, ponieważ ostatnio ta waluta sporo umocniła się do złotego, więc powinniśmy oglądać jakąś korektę, również dane mogą wpłynąć na to osłabienie.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:00 - Francja - Indeks PMI dla przemysłu, wst., czerwiec - prognoza 49,5, poprzedni odczyt 49,6.
09:00 - Francja - Indeks PMI dla usług, wst., czerwiec - prognoza 49,5, poprzedni odczyt 49,1.
09:30 - Niemcy - Indeks PMI dla przemysłu, wst., czerwiec - prognoza 52,5, poprzedni odczyt 52,3.
09:30 - Niemcy - Indeks PMI dla usług, wst., czerwiec - prognoza 55,8, poprzedni odczyt 56,0.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla przemysłu, wst., czerwiec - prognoza 52, poprzedni odczyt 52,2.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla usług, wst., czerwiec - prognoza 53,3, poprzedni odczyt 53,2.
14:00 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch).
14:00 - Polska - Koniunktura konsumencka, czerwiec.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej - poprzedni odczyt -17.
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej - poprzedni odczyt -20,6.
14:00 - Polska - Koniunktura gospodarcza, czerwiec.
Koniunktura w budownictwie - poprzedni odczyt -6.
Koniunktura w handlu detalicznym - poprzedni odczyt 2.
Koniunktura w przemyśle - poprzedni odczyt 7.
15:45 - USA - Indeks PMI dla przemysłu, wst., czerwiec - poprzedni odczyt 56,4.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.