Polityka znacząco wpływa na złotego

Powrót

Piątek, 20 czerwca 2014 r.

Kursy walut z godziny: 10:22

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1382

  4,1550

 • CHF/PLN

  3,3960

  3,4148

 • GBP/PLN

  5,1901

  5,1999

 • USD/PLN

  3,0400

  3,0555

 • DKK/PLN

  0,5547

  0,5575

 • SEK/PLN

  0,4535

  0,4579

 • NOK/PLN

  0,4945

  0,4999

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Polityka znacząco wpływa na złotego


Wolny dzień przyniósł spore zmiany na złotym. W środę wieczorem po wystąpieniu szefa FED Jannet Yellen złoty się umacniał, a w czwartek złoty po raz kolejny mocno się osłabił. Umocnienie złotego było spowodowane tym, że szefowa FED nie wypowiadała się w superlatywach o amerykańskiej gospodarce i obniżyła prognozę wzrostu PKB. Natomiast w czwartek osłabienie złotego może być związane z sytuacją polityczną w Polsce, ponieważ nie było publikacji żadnych danych makroekonomicznych, które skłoniłyby inwestorów do wyprzedaży naszej waluty. Póki sytuacja polityczna naszego kraju nie wygląda najlepiej. Prognozujemy, że CHF/PLN dzisiaj może się umocnić, cena na kupno franka może zejść poniżej 3,4100, ponieważ kurs znajduje się przy technicznych oporach na dalszy wzrost. Lecz na pewno trzeba się przygotować na to, że jeśli z polskiej sceny politycznej znów wypłyną jakieś informacje dotyczące "afery taśmowej", sytuacja może ulec zmianie. Póki ta sprawa nie zostanie wyjaśniona należy spodziewać się tego, że polityka i to co się dzieje wewnątrz naszego państwa, może mieć spore znaczenie na kształtowanie się kursu złotego.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


08:00 - Niemcy - Inflacja producencka, maj.
Inflacja PPI (m/m) - aktualny -0,2%, prognoza 0,0%, poprzedni odczyt -0,1%.
Inflacja PPI (r/r) - aktualny -0,8%, prognoza -0,7%, poprzedni odczyt -0,9%.
10:00 - Strefa Euro - Bilans płatniczy, kwiecień.
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) - prognoza 15,0 mld, poprzedni odczyt 20,9 mld.
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) - prognoza 19,0 mld, poprzedni odczyt 18,8 mld.
10:15 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch).
14:00 - Polska - Protokół z posiedzenia RPP, czerwiec.
14:30 - Kanada - Wyniki sprzedaży detalicznej, kwiecień.
Sprzedaż bez samochodów (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,1%.
Sprzedaż detaliczna (m/m) - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt -0,1%.
14:30 - Kanada - Inflacja konsumencka, maj.
Inflacja CPI (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,3%.
Inflacja bazowa CPI (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,2%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza 2,1%, poprzedni odczyt 2%.
Inflacja bazowa CPI (r/r) - prognoza 1,5%, poprzedni odczyt 1,4%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.