Po wczorajszej nerwowości dziś czas na uspokojenie i analizę

Powrót

Piątek, 6 czerwca 2014 r.

Kursy walut z godziny: 08:55

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1300

  4,1399

 • CHF/PLN

  3,3900

  3,3969

 • GBP/PLN

  5,0761

  5,0999

 • USD/PLN

  3,0250

  3,0331

 • DKK/PLN

  0,5523

  0,5539

 • SEK/PLN

  0,4531

  0,4559

 • NOK/PLN

  0,5043

  0,5068

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Po wczorajszej nerwowości dziś czas na uspokojenie i analizę


Rozpoczynając dzisiejszy dzień nową analizą, nie można zapomnieć o wczorajszych wydarzeniach i informacjach, które napłynęły z ECB. Obniżono stopy procentowe do poziomu 0,15% i dodatkowo zapowiedziano wprowadzenie programu LTRO (krótkoterminowych pożyczek dla sektora bankowego). Początkowo reakcja rynku była oczywista - słabsze euro. Czyli założenia, co do sensu wprowadzenia w/w zmian i chęci osłabienia euro były prawidłowe.
Teraz rynek będzie już czekał na fizyczną realizację przyjętych złożeń przez ECB. Dlatego jeszcze nie ma kontynuacji osłabienia euro. Poza tym po tak dużej zmienności naturalnym była i jest lekka korekta w notowaniach euro w relacji do innych walut.
Rynek nadal będzie pod wpływem zwiększonej zmienności i teraz będzie dyskontował wczorajsze informacje. Hamulcem do dalszego wyraźnego osłabiania euro będzie inflacja i teraz Inwestorzy będą jeszcze baczniej przyglądali się inflacji w Strefie Euro. Wskaźnik ten będzie przysłowiowym "termometrem" pokazującym efekty działań ECB.
W dniu dzisiejszym ograniczony handel będzie na rynku Korony szwedzkiej ze względu na Święto Narodowe. Dodatkowo poznamy dane z rynku pracy USA i do tych danych rynek powinien zachowywać się spokojniej niż wczoraj.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


Szwecja - Święto Narodowe
08:00 - Niemcy - Produkcja przemysłowa, kwiecień.
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt -0,5%.
Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 5,1%.
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) - poprzedni odczyt 3,0%.
08:00 - Niemcy - Handel zagraniczny, kwiecień
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) - prognoza 15,2 mld, poprzedni odczyt 14,8 mld.
Eksport s.a. (m/m) - prognoza 1,5%, poprzedni odczyt -1,8%.
Import s.a. (m/m) - prognoza 0,6%, poprzedni odczyt -0,9%.
08:45 - Francja - Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR), kwiecień - prognoza -5,0 mld, poprzedni odczyt -4,9 mld.
09:00 - Czechy - Produkcja przemysłowa (r/r), kwiecień - prognoza 7,0%, poprzedni odczyt 8,7%.
09:00 - Hiszpania - Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r), kwiecień - prognoza 1,9%, poprzedni odczyt 0,6%.
09:15 - Szwajcaria - Produkcja przemysłowa (r/r) I kw. - poprzedni odczyt 0,4%.
09:15 - Szwajcaria - Zamówienia przemysłowe (r/r) I kw. - poprzedni odczyt -0,6%.
09:15 - Szwajcaria Inflacja konsumencka, maj.
Inflacja CPI (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,1%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt 0,0%.
10:30 - Wlk. Brytania - Oczekiwania inflacyjne konsumentów II kw. - poprzedni odczyt 2,8%.
10:30 - Wlk. Brytania - Bilans handlu zagranicznego (GBP), kwiecień - prognoza -8,6 mld, poprzedni -8,478 mld.
10:50 - USA - Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Jerome Powell).
11:00 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio).
14:30 - Kanada - Wydajność pracy I kw. - prognoza 0,0%, poprzedni odczyt 1,0%.
14:30 - USA - Sytuacja na rynku pracy, maj.
Stopa bezrobocia - prognoza 6,4%, poprzedni odczyt 6,3%.
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym - prognoza 215 tys., poprzedni odczyt 288 tys.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym - prognoza 210 tys., poprzedni odczyt 273 tys.,
14:30 - Kanada - Sytuacja na rynku pracy, maj.
Zmiana zatrudnienia - prognoza 20 tys., poprzedni odczyt -28,9 tys.
Stopa bezrobocia - prognoza 6,9%, poprzedni odczyt 6,9%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.