Wyczekiwanie na notowaniach EUR/PLN

Powrót

Wtorek, 3 czerwca 2014 r.

Kursy walut z godziny: 09:23

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1326

  4,1519

 • CHF/PLN

  3,3910

  3,3969

 • GBP/PLN

  5,0881

  5,1000

 • USD/PLN

  3,0440

  3,0519

 • DKK/PLN

  0,5541

  0,5559

 • SEK/PLN

  0,4541

  0,4563

 • NOK/PLN

  0,5071

  0,5099

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Wyczekiwanie na notowaniach EUR/PLN


Spore emocje i wyczekiwanie towarzyszą notowaniom euro na rynku walutowym. Po porannych publikacjach indeksów PMI ze Strefy Euro kurs EUR/PLN osuwał się w dół, ponieważ odczyty wskazują na to, że gospodarka europejska nie rozwija się w takim tempie, jakim chciałby tego ECB i zbliża możliwość wprowadzenia QE. O godzinie 14 zostały opublikowane dane nt. inflacji konsumenckiej w Niemczech, a ich odczyty były gorsze od prognoz (CPI [r/r] 0,9%) i skoro dane były słabe powinniśmy być świadkami osuwania się kursu euro w dół, a jednak tak nie było. Kurs EUR/PLN po godzinie 14 umocnił się do poziomu 4,1450, lecz w po godzinie 16 znów zaczął tracić. Ten niespodziewany ruch w górę kursu euro może nam pokazywać, że inwestorzy wyczekują na informację z czwartkowego posiedzenia ECB i decyzji ws. stóp procentowych. Do tego momentu możemy widzieć lekkie wahania kursu euro na obecnych poziomach, a zejście poniżej poziomu 4,1350, który widzieliśmy wcześniej, będzie możliwe po decyzji ECB. Dzisiejsze publikacje nt. stop bezrobocia i inflacji HICP w Strefie Euro mogą tylko być prognostykiem tego, co wydarzy się w czwartek.
USD/PLN już nie jest tak mocny jak w maju kiedy widzieliśmy kurs w okolicach 3,06. W najbliższym czasie możemy widzieć osłabienie się dolara, który od 28 maja jest w krótkoterminowym trendzie spadkowym, a jak sytuacja dalej będzie się rozwijać, zależy od tego jak zareagują inwestorzy po posiedzeniu ECB. Dzisiaj o 16 mamy publikacje danych z USA nt. zamówień, więc o tej godzinie spodziewamy się większych wahań kursu USD/PLN.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut


09:00 - Turcja - Inflacja CPI (r/r), maj - poprzedni odczyt 9,38%.
09:00 - Turcja - Inflacja PPI (r/r), maj - poprzedni odczyt 12,98%.
10:00 - Włochy - Stopa bezrobocia, kwiecień - prognoza 12,7%, poprzedni odczyt 12,7%.
11:00 - Strefa Euro - Stopa bezrobocia, kwiecień - prognoza 11,8%, poprzedni odczyt 11,8%.
11:00 - Strefa Euro - Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r), maj - prognoza 0,7%, poprzedni odczyt 0,7%.
16:00 - USA - Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. (m/m), kwiecień - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt 2,9%.
16:00 - USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. (m/m), kwiecień - prognoza 0,8%, poprzedni odczyt 3,6%.
16:00 - USA - Zamówienia w przemyśle (m/m), kwiecień - prognoza 0,6%, poprzedni odczyt 0,9%.
16:00 - Polska - Komunikat po posiedzeniu RPP, czerwiec.
19:50 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Kansas City (Esther George).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.