Szansa na umocnienie złotego.

Powrót

Wtorek, 29 kwietnia 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1921

  4,2000

 • CHF/PLN

  3,4528

  3,4539

 • GBP/PLN

  5,0869

  5,1149

 • USD/PLN

  3,0280

  3,0369

 • DKK/PLN

  0,5601

  0,5651

 • SEK/PLN

  0,4611

  0,4663

 • NOK/PLN

  0,5023

  0,5043

z godziny: 10:15

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Szansa na umocnienie złotego.


Na początku dnia wczorajszego widzieliśmy wyraźne osłabienie się złotego. W godzinach porannych tracił on sporo i na parze CHF/PLN był już powyżej 3,46, lecz druga część dnia należała do naszej ojczystej waluty. Złoty od godziny 10-11 umacniał się i na koniec dnia dochodził już do poziomu 3,45. Podobnie sytuacja przedstawiała się na EUR/PLN, gdzie po dojściu notowań do poziomu 4,22 kurs się odbił w dół i dzień zakończył w okolicach 4,20. Możemy w ciągu najbliższych kilku dni spodziewać się korekty, czyli osłabienia obcych walut w stosunku do złotego. Przy dobrych notowaniach złoty może zejść poniżej poziomu 3,45 w relacji do franka szwajcarskiego. Trzeba zwrócić uwagę na to że w okolicach 3,45 mamy opór, który na tę zniżkę kursu franka może wskazywać.
Ciekawą sytuację oglądamy na parze GBP/PLN. Otóż wczorajsza zniżka kursu funta doprowadziła nas do poziomu, jaki widzieliśmy podczas notowań 16 - 17 marca i te poziomy mogą generować wsparcie dla funta. Jeżeli chodzi o dalszy ruch waluty brytyjskiej, kluczowa będzie dzisiejsza publikacja PKB Wielkiej Brytanii za I kwartał. Jeżeli odczyt będzie taki, jak oczekują inwestorzy możemy jeszcze spodziewać się umocnienia funta. W dniu dzisiejszym oprócz wspomnianej publikacji PKB Wielkiej Brytanii, poznamy odczyt stopy bezrobocia w Hiszpanii, koniunkturę gospodarczą Strefy Euro, inflację konsumencką Niemiec. Jak widzimy mamy trochę publikacji, które będą dotyczyć waluty Unii Europejskiej, więc możemy spodziewać się ruchów na tej walucie, ale ciężko określić, czy będą to zmiany o szerokim zakresie.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


08:00 - Niemcy - Indeks zaufania konsumentów - GfK, maj - prognoza 8,5, poprzedni odczyt 8,5
08:45 - Francja - Indeks zaufania gospodarstw domowych, kwiecień - prognoza 88, poprzedni odczyt 88.
09:00 - Hiszpania - Stopa bezrobocia, I kw. - prognoza 25,85%, poprzedni odczyt 26,03%.
10:00 - Włochy - Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m), luty - poprzedni odczyt 0,0%.
10:00 - Strefa Euro - Podaż pieniądza M3 (r/r), marzec - prognoza 1,4%, poprzedni odczyt 1,3%.
10:30 - Wlk. Brytania - Produkt Krajowy Brutto, wst., I kw.
PKB s.a., wst. (k/k) - prognoza 0,9%, poprzedni odczyt 0,7%.
PKB s.a., wst. (r/r) - prognoza 3,2%, poprzedni odczyt 2,7%.
11:00 - Strefa Euro - Koniunktura gospodarcza, kwiecień.
Indeks nastrojów biznesu - prognoza 0,42, poprzedni odczyt 0,39.
Indeks nastrojów konsumentów - prognoza -8,7, poprzedni odczyt -9,3.
Indeks nastrojów producentów - prognoza -3,0, poprzedni odczyt -3,3.
Indeks nastrojów w gospodarce - prognoza 103, poprzedni odczyt 102,4.
Indeks nastrojów w usługach - prognoza 4,5, poprzedni odczyt 4,2.
14:00 - Węgry - Decyzja ws. stóp procentowych, kwiecień - prognoza 2,5%, poprzedni odczyt 2,6%.
14:00 - Niemcy - Inflacja konsumencka, wst., kwiecień.
Inflacja CPI, wst. (m/m) - prognoza -0,1%, poprzedni odczyt 0,3%.
Inflacja HICP, wst. (m/m) - prognoza -0,1%, poprzedni odczyt 0,3%.
Inflacja CPI, wst. (r/r) - prognoza 1,4%, poprzedni odczyt 1,0%.
Inflacja HICP, wst. (r/r) - prognoza 1,3%, poprzedni odczyt 0,9%.
16:00 - USA - Indeks zaufania konsumentów - Conference Board, kwiecień - prognoza 83, poprzedni odczyt 82,3.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.