Frank i euro coraz niżej.

Powrót

Poniedziałek, 26 maja 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1551

  4,1633

 • CHF/PLN

  3,4020

  3,4089

 • GBP/PLN

  5,1201

  5,1398

 • USD/PLN

  3,0433

  3,0499

 • DKK/PLN

  0,5561

  0,5575

 • SEK/PLN

  0,4587

  0,4605

 • NOK/PLN

  0,5111

  0,5123

z godziny: 10:38

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Frank i euro coraz niżej.


Miniony tydzień był bardzo udany dla złotego. EUR/PLN spadł ponad 3 grosze i kurs jest najniższy od końca lutego. Wszystko za sprawą słabych danych makroekonomicznych, w szczególności z Niemiec i Francji, które pokazują nam, że wprowadzenie QE w Strefie Euro jest bardzo prawdopodobne. Mocne euro nie jest dobre dla rozwoju gospodarki i działania ECB będą zmierzały do tego, aby osłabić walutę Unii Europejskiej. Wśród ekonomistów można usłyszeć, że jednym ze środków do zrealizowania tych zamierzeń może być obniżenie stóp procentowych w Eurolandzie. Do tego spadek EUR/USD do poziomu 1,3600, kiedy 8 maja osiągnął poziom 1,3800, potwierdza nam to, że euro na rynku jest sprzedawane. Bardzo dobrze dla kredytobiorców przedstawia się także sytuacja na parze CHF/PLN, który jest w okolicach dołków z początku kwietnia. Możemy zaobserwować korelacje między frankiem, a euro - jeśli euro się osłabia, to frank także. Możemy z tego wyciągnąć wniosek, że skoro w dłuższej perspektywie działania ECB będą zmierzały do osłabienia euro, to CHF/PLN także może być coraz niżej.
W USA mamy Dzień Pamięci, natomiast w Wielkiej Brytanii Wiosenne Święto Bankowe, więc giełdy i banki w tych krajach dzisiaj nie pracują.
W rozpoczynającym się dniu najważniejszym wydarzeniem będzie publiczne wystąpienie Mario Dragiego, który może się odnieść do wydarzeń z poprzedniego tygodnia i wskazać kierunek działań ECB. Do tego mamy dane z Polski, a w szczególności odczyt stopy bezrobocia. Poprzedni odczyt pokazał nam, że bezrobocie się zmniejszyło, a prognozy na dzisiaj są poniżej poziomu 13%, więc na rynku spodziewane jest obniżenie stopy bezrobocia w kwietniu o ponad pół procenta.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


09:30 - Szwecja - Inflacja PPI (r/r), kwiecień - poprzedni odczyt 1,0%.
10:00 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi).
10:00 - Polska - Wyniki sprzedaży detalicznej, kwiecień.
Sprzedaż detaliczna (m/m) - poprzedni odczyt 12,5%.
Sprzedaż detaliczna (r/r) - prognoza 9,1%, poprzedni odczyt 3,1%.
10:00 - Polska - Stopa bezrobocia, kwiecień - prognoza 12,9%, poprzedni odczyt 13,5%.
10:30 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio).
13:00 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré).
Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.