Spadek EUR/USD poniżej 1,3700 pomaga złotemu.

Powrót

Czwartek, 22 maja 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1661

  4,1730

 • CHF/PLN

  3,4150

  3,4219

 • GBP/PLN

  5,1481

  5,1698

 • USD/PLN

  3,0500

  3,0599

 • DKK/PLN

  0,5581

  0,5627

 • SEK/PLN

  0,4635

  0,4655

 • NOK/PLN

  0,5124

  0,5143

z godziny: 10:53

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Spadek EUR/USD poniżej 1,3700 pomaga złotemu.


W środę GBP/PLN doszedł do poziomów z przełomu stycznia i lutego. Kurs sprzedaży funta około godziny 13:30 był w okolicach 5,1650. Tak wysoki kurs funt zawdzięcza bardzo dobrym danym na temat sprzedaży detalicznej, która wzrosła w ostatnim miesiącu, a także w ujęciu rocznym. Dane zostały opublikowane o godzinie 10:30 i wtedy kurs ruszył w górę, aż do godziny 13:30, kiedy zaczął osuwać się w dół. Osłabienie funta w drugiej części dni było spowodowane tym, iż kurs brytyjskiej waluty, jak wspomniałem wcześniej, doszedł do szczytów z przełomu stycznia i lutego, które stanowią techniczny opór dla dalszej zwyżki funta. GBP/PLN do końca dnia się osłabiał. Wczoraj złoty między innymi umocnił się także do euro. Pretekstem do umocnienia było ponowne zejście eurodolara poniżej 1,3700. Rynek zareagował pozytywnie, wzrosty na Wall Street i GPW były skutkiem rosnącego w siłę dolara. Jednak zejście EUR/USD poniżej poziomu 1,3700 nie było zakorzenione w konkretnych danych z wczorajszego dnia. Możemy domniemywać, że skoro eurodolar od 15 maja cały czas walczył o zejście poniżej tego poziomu, a dane z Europy oraz wypowiedzi członków zarządu ECB dostarczają nam informacji, że ich działania będą dążyć do osłabienia waluty Unii Europejskiej, to inwestorom łatwiej sprzedawać euro i zejście poniżej omawianego poziomu to tylko kwestia czasu.
Dzisiaj od rana widzimy spore umocnienie się złotego, spowodowane przez spadek EUR/USD, który negatywnie zareagował na słaby odczyt PMI z Francji. Odczyt wyniósł 49,3 dla przemysłu i 49,2 dla usług. Wpływ na dzisiejsze notowania walut mogą mieć publikacje indeksów PMI z Niemiec, Strefy Euro i USA. O godzinie 18 będzie przemawiał szef Bundesbanku, Jens Weidmann, którego ostatnia wypowiedź miała znaczący wpływ na notowania euro.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


09:00 - Francja - Indeks PMI dla przemysłu, wst., maj - prognoza 51, poprzedni odczyt 51,2.
09:00 - Francja - Indeks PMI dla usług, wst., maj - prognoza 50,2, poprzedni odczyt 50,4.
09:30 - Niemcy - Indeks PMI dla przemysłu, wst., maj - prognoza 54, poprzedni odczyt 54,1.
09:30 - Niemcy - Indeks PMI dla usług, wst., maj - prognoza 54,5, poprzedni odczyt 54,7.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla przemysłu, wst., maj - prognoza 53,2, poprzedni odczyt 53,4.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla usług, wst., maj - prognoza 53,0, poprzedni odczyt 53,1.
10:30 - Wlk. Brytania - Produkt Krajowy Brutto, rew., I kw.
PKB s.a., rew. (k/k) - prognoza 0,8%, poprzedni odczyt 0,7%.
PKB s.a., rew. (r/r) - prognoza 3,1%, poprzedni odczyt 2,7%.
12:00 - Polska - Wystąpienie publiczne szefa NBP (Marek Belka).
12:00 - Wlk. Brytania - Wskaźnik zamówień wg CBI, maj - prognoza 4, poprzedni odczyt -1.
13:00 - Turcja - Decyzja ws. stóp procentowych, maj - poprzedni odczyt 10%.
14:00 - Polska - Koniunktura gospodarcza, maj.
Koniunktura w budownictwie - poprzedni odczyt -7.
Koniunktura w handlu detalicznym - poprzedni odczyt 4.
Koniunktura w przemyśle - poprzedni odczyt 9.
Koniunktura w usługach.
14:00 - Polska - Protokół z posiedzenia RPP, maj.
14:30 - USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień - prognoza 310 tys., poprzedni odczyt 297 tys.
15:45 - USA - Indeks PMI dla przemysłu, wst., maj - prognoza 55,4, poprzedni odczyt 55,4.
16:00 - USA - Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board, kwiecień - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,8%.
18:00 - Niemcy - Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann).
22:00 - USA - Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.