Sukcesywne umacnianie się złotego.

Powrót

Wtorek, 20 maja 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1810

  4,1949

 • CHF/PLN

  3,4300

  3,4309

 • GBP/PLN

  5,1321

  5,1350

 • USD/PLN

  3,0600

  3,0639

 • DKK/PLN

  0,5597

  0,5627

 • SEK/PLN

  0,4621

  0,4649

 • NOK/PLN

  0,5145

  0,5161

z godziny: 10:24

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Sukcesywne umacnianie się złotego.


Wczoraj złoty po raz kolejny się umocnił. Jeżeli spojrzymy na złotego w relacji do głównych europejskich walut, 16 maja był dniem gdzie nasza waluta była najsłabsza w ciągu ostatnich 10 dni. Od tamtego dnia złoty zyskuje na wartości. Na EUR/PLN inwestorzy będą bronili poziomu 4,19 aby kurs się nie wybił, a jeżeli ten poziom zostanie obroniony to prawdopodobnie kurs będzie się osuwał do poziomu 4,18. CHF/PLN można już kupić w okolicach 3.4300. Dzisiaj rano możemy spodziewać się lekkich wzrostów na tej walucie, ale jeśli cena na kupno franka nie będzie wyższa niż 3,44 to nie powinniśmy się spodziewać większego osłabienia złotego, chyba że pojawią się dane, które spowodują wyprzedaż złotego. Na głównych europejskich walutach jest obecnie krótkoterminowy trend spadkowy i to powoduje umocnienie się złotego. Sytuacja na parze NOK/PLN w dalszym ciągu bardzo dobrze wygląda dla sprzedających koronę norweską. Od 9 maja kurs sprzedaży utrzymuje się na podobnym poziomie i jest najwyżej od połowy marca. Cena sprzedaży dochodzi do 0,5150.
Dzisiaj mamy sporo danych o inflacji, wiec możemy spodziewać się mocniejszych ruchów na rynku. Ostatnie informacje na ten temat nie są zadowalające, więc publikacja może wywołać kolejne emocje na rynku.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


08:00 - Niemcy - Inflacja producencka, kwiecień.
Inflacja PPI (m/m) - prognoza 0,0%, poprzedni odczyt -0,3%.
Inflacja PPI (r/r) - prognoza -0,8%, poprzedni odczyt -0,9%.
09:00 - Węgry - Produkcja przemysłowa, fin. marzec.
Produkcja przemysłowa s.a., fin. (m/m) - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 1,4%.
Produkcja przemysłowa n.s.a., fin. (r/r) - prognoza 10,6%, poprzedni odczyt 8,2%.
Produkcja przemysłowa w.d.a., fin. (r/r) - prognoza 8,1%, poprzedni odczyt 8,2%.
09:00 - Polska - Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC, maj - poprzedni odczyt 96,9.
10:30 - Wlk. Brytania - Inflacja konsumencka, kwiecień.
Inflacja CPI (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,2%.
Inflacja bazowa CPI (m/m) - poprzedni odczyt 0,2%.
Inflacja RPI (m/m) - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 0,2%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza 1,7%, poprzedni odczyt 1,6%.
Inflacja bazowa CPI (r/r) - poprzedni odczyt 1,6%.
Inflacja RPI (r/r) - prognoza 2,5%, poprzedni odczyt 2,5%.
10:30 - Wlk. Brytania - Inflacja producencka, kwiecień.
Inflacja bazowa PPI (m/m) prognoza 0,1%, poprzedni odczyt 0,1%.
Inflacja PPI (m/m) prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,2%.
Inflacja bazowa PPI (r/r) - prognoza 1,0%, poprzedni odczyt 1,0%.
Inflacja PPI (r/r) - prognoza 0,8%, poprzedni odczyt 0,5%.
14:00 - Polska - Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa, kwiecień.
Produkcja przemysłowa (m/m) - poprzedni odczyt 9,4%.
Produkcja przemysłowa (r/r) - prognoza 5,0%, poprzedni odczyt 5,4%.
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 5,7%.
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) - poprzedni odczyt 17,4%.
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 15,5%.
14:00 - Polska - Ceny produkcji, kwiecień.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) - poprzedni odczyt -0,2%.
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) - poprzedni odczyt -1,6%.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) - prognoza -0,7%, poprzedni odczyt -1,3%.
14:30 - Kanada Sprzedaż hurtowników (m/m) - poprzedni odczyt 1,1%.
18:30 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Charles Plosser)
19:00 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (William Dudley)

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.