Stabilizacja i wyczekiwanie na dalsze informacje makroekonomiczne

Powrót

Poniedziałek, 19 maja 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1780

  4,1800

 • CHF/PLN

  3,4379

  3,4415

 • GBP/PLN

  5,1268

  5,1499

 • USD/PLN

  3,0500

  3,0600

 • DKK/PLN

  0,5601

  0,5635

 • SEK/PLN

  0,4633

  0,4665

 • NOK/PLN

  0,5135

  0,5165

z godziny: 09:40

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Stabilizacja i wyczekiwanie na dalsze informacje makroekonomiczne


Ostatni dzień poprzedniego tygodnia nie przyniósł rozstrzygnięć na rynku złotego. Złoty nadal porusza się w zakresie konsolidacji 4,17-20 w relacji do euro. Cały czas napływają dobre dane dal Polski i nawet ekonomiści prognozują w 2015-16 roku wzrost PKB na poziomie 4%, co na Tel Państw europejskich jest wynikiem bardzo dobrym i można powiedzieć że liderującym. Jednak sytuacja na Ukrainie i cały czas słabość Europy zachodniej i siła dolara i cały czas stabilizacja na franku szwajcarskim. Dlatego złoty jest wyjątkowo stabilny pomimo wyraźnego spadku eurodolara w ostatnich dniach. Dolar broni oporów z całego tygodnia i umacnia się do euro. W dniu dzisiejszym z ważniejszych wydarzeń makro poznamy tylko dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w Polsce, a także stopę bezrobocia ze Szwajcarii. Na początku dnia swoje wstąpienie będzie miał po raz kolejny szef BundesBanku - Jens Wiedmann. Ostatnio jego słowa mocno wpłynęły na rynek eurodolara i tym razem może być podobnie.
Jak zawsze poniedziałek nie opływa z wiele danych makro, dopiero w późniejszych dniach pojawi się więcej informacji. Złoty nadal powinien być stabilny, silny opór 4,19-20.
W dniu dzisiejszym uwaga handlujących polskim złotym będzie skupiona na Wlk. Brytanii i odczytach inflacji. Na parze GBP/PLN powinniśmy obserwować dziś większą zmienność.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


08:00 - Niemcy - Inflacja producencka, kwiecień.
Inflacja PPI (m/m) - prognoza 0,0%, poprzedni odczyt -0,3%.
Inflacja PPI (r/r) - prognoza -0,8%, poprzedni odczyt -0,9%.
09:00 - Węgry - Produkcja przemysłowa, fin. marzec.
Produkcja przemysłowa s.a., fin. (m/m) - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 1,4%.
Produkcja przemysłowa n.s.a., fin. (r/r) - prognoza 10,6%, poprzedni odczyt 8,2%.
Produkcja przemysłowa w.d.a., fin. (r/r) - prognoza 8,1%, poprzedni odczyt 8,2%.
09:00 - Polska - Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC, maj - poprzedni odczyt 96,9.
10:30 - Wlk. Brytania - Inflacja konsumencka, kwiecień.
Inflacja CPI (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,2%.
Inflacja bazowa CPI (m/m) - poprzedni odczyt 0,2%.
Inflacja RPI (m/m) - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 0,2%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza 1,7%, poprzedni odczyt 1,6%.
Inflacja bazowa CPI (r/r) - poprzedni odczyt 1,6%.
Inflacja RPI (r/r) - prognoza 2,5%, poprzedni odczyt 2,5%.
10:30 - Wlk. Brytania - Inflacja producencka, kwiecień.
Inflacja bazowa PPI (m/m) prognoza 0,1%, poprzedni odczyt 0,1%.
Inflacja PPI (m/m) prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,2%.
Inflacja bazowa PPI (r/r) - prognoza 1,0%, poprzedni odczyt 1,0%.
Inflacja PPI (r/r) - prognoza 0,8%, poprzedni odczyt 0,5%.
14:00 - Polska - Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa, kwiecień.
Produkcja przemysłowa (m/m) - poprzedni odczyt 9,4%.
Produkcja przemysłowa (r/r) - prognoza 5,0%, poprzedni odczyt 5,4%.
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 5,7%.
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) - poprzedni odczyt 17,4%.
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 15,5%.
14:00 - Polska - Ceny produkcji, kwiecień.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) - poprzedni odczyt -0,2%.
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) - poprzedni odczyt -1,6%.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) - prognoza -0,7%, poprzedni odczyt -1,3%.
14:30 - Kanada Sprzedaż hurtowników (m/m) - poprzedni odczyt 1,1%.
18:30 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Charles Plosser)
19:00 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (William Dudley)

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.