Złoty mocniejszy od franku i euro.

Powrót

Poniedziałek, 12 maja 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1800

  4,1879

 • CHF/PLN

  3,4290

  3,4337

 • GBP/PLN

  5,1081

  5,1209

 • USD/PLN

  3,0265

  3,0350

 • DKK/PLN

  0,5581

  0,5625

 • SEK/PLN

  0,4611

  0,4651

 • NOK/PLN

  0,5116

  0,5161

z godziny: 10:34

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Złoty mocniejszy od franku i euro.


Poprzedni tydzień obfitował w dane z banków centralnych, które spowodowały szeroki zakres wahań na złotym. Wypowiedzi Mario Draghiego, czy Janet Yellen wywołują duże emocje na rynku i kursy walut w tym czasie mocno się zmieniają. W ujęciu tygodniowym, złoty umocnił się do euro i franka szwajcarskiego, a osłabił się do funta i dolara. Na parze GBP/PLN wróciliśmy znów do walki z poziomem 5,12, z którym inwestorzy zmagali się w ostatnich dwóch tygodniach. Wybicie powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobne widząc poprzednie nieudane próby, a kurs funta i tak jest wysoko w porównaniu do początku II kwartału bieżącego roku. CHF/PLN zszedł poniżej 3,43 i jest w okolicach szczytów z początku marca. Te szczyty są wsparciem dla kursu franka i mogą sprzyjać odbiciu kursu w górę, ale jeżeli kurs zejdzie poniżej 3,4150 to możemy spodziewać się dalszego spadku CHF/PLN do okolic 3,40.
Dzisiaj mamy małą ilość danych z rynku, Warto zwrócić uwagę na dane ze Szwajcarii, które mogą wywołać ruch na franku, a także na dane z USA, które mogą sprzyjać dalszemu umocnieniu się dolara.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


09:00 - Czechy - Inflacja konsumencka, kwiecień.
Inflacja CPI (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,0%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,2%.
09:00 - Czechy - Stopa bezrobocia, kwiecień - prognoza 7,9%, poprzedni odczyt 8,3%.
09:15 - Szwajcaria - Sprzedaż detaliczna, marzec.
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) - poprzedni odczyt 1,0%.
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) - prognoza 2,3%, poprzedni odczyt 1,0%.
18:00 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans).
20:00 - USA - Budżet federalny (USD), kwiecień - prognoza 95 mld, poprzedni odczyt -36,9 mld.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.