Duża zmienność na rynku walutowym

Powrót

Piątek, 9 maja 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1710

  4,1850

 • CHF/PLN

  3,4350

  3,4399

 • GBP/PLN

  5,1027

  5,1160

 • USD/PLN

  3,0123

  3,0267

 • DKK/PLN

  0,5591

  0,5643

 • SEK/PLN

  0,4607

  0,4655

 • NOK/PLN

  0,5093

  0,5130

z godziny: 09:17

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Duża zmienność na rynku walutowym


Zgodnie z przewidywaniami czwartek okazał się bardzo zmienny w notowaniach głównych walut. Kluczowe dla rynków były informacje z ECB. Rynek wyczekiwał, iż szef Europejskiego Banku Centralnego zdecyduje się na wprowadzenie programu QE w Strefie Euro. M. Draghi dodatkowo mówił o ewentualnym negatywnym wpływie zawirowań geopolitycznych związanych z Ukrainą. Temat inflacji i stóp procentowych pozostał niezmienny - czyli inflacja pozostanie niska, ale dobrze zakotwiczona. Tym samym nadal ECB nie ma argumentów na stymulację polityki monetarnej w Eurolandzie. W reakcji na te informacje euro traciło do dolara i franka. Złoty w relacji do euro wyczekiwał na rozwój sytuacji i dopiero wypowiedź jednego z członków ECB, który powiedział iż wprowadzenie QE jest możliwe w czerwcu. To dodatkowo wzmocniło siłę osłabienia euro do dolara i franka. Złoty natomiast zareagował umocnieniem względem euro i franka. To pokazuje i nieco potwierdza fakt, iż ewentualne wprowadzenie programu QE w Strefie Euro spowoduje osłabienie euro, a tym samym umocnienie złotego.
Z drugiej strony nadal informacje dotyczące Rosji i Ukrainy są mieszane. Wydawało się po środowej informacji Prezydenta Putina, że na jakiś czas uspokoi się sytuacja za naszą wschodnią granicą, wczoraj separatyści prorosyjscy potwierdzili zapowiedziane na 11 maja referendum niepodległościowe. Złoty najlepiej radzi w relacji do franka i euro, próbuje przebić 3 letnie minima na dolarze, najsłabiej do funta, jednak z Wysp nadal napływają dobre dane i informacje dla brytyjskiej gospodarki.
Ze względu na mniej ważne dane w dniu dzisiejszym rynek będzie dalej dyskontował wczorajsze i środowe informacje z Europy i USA. Zmienność powinna pozostać na wysokim poziomie.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


08:00 - Niemcy - Handel zagraniczny, marzec.
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) - prognoza 16,6 mld, poprzedni odczyt 15,7 mld.
Eksport s.a. (m/m) - prognoza 1,0%, poprzedni odczyt -1,3%.
Import s.a. (m/m) - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,4%.
10:00 - Włochy - Produkcja przemysłowa (m/m), marzec - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt -0,5%.
10:30 - Wlk. Brytania - Bilans handlu zagranicznego (GBP), marzec - prognoza -9 mld, poprzedni odczyt -9,094 mld.
10:30 - Wlk. Brytania - Wyniki produkcji przemysłowej, marzec.
Produkcja przemysłowa (m/m) - prognoza -0,2%, poprzedni odczyt 0,9%.
Przetwórstwo przemysłowe (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 1,0%.
Produkcja przemysłowa (r/r) - prognoza 2,4%, poprzedni odczyt 2,7%.
Przetwórstwo przemysłowe (r/r) - prognoza 2,9%, poprzedni odczyt 3,8%.
14:30 - Kanada - Sytuacja na rynku pracy, kwiecień.
Zmiana zatrudnienia - prognoza 11 tys., poprzedni odczyt 42,9 tys.,
Stopa bezrobocia - prognoza 6,9%, poprzedni odczyt 6,9%.
18:00 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Richard Fisher).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.