Słabe dane z przemysłu z Niemiec osłabiają rynki.

Powrót

Środa, 7 maja 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1915

  4,2083

 • CHF/PLN

  3,4500

  3,4575

 • GBP/PLN

  5,1139

  5,1200

 • USD/PLN

  3,0120

  3,0250

 • DKK/PLN

  0,5601

  0,5651

 • SEK/PLN

  0,4613

  0,4668

 • NOK/PLN

  0,5063

  0,5115

z godziny: 09:43

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Słabe dane z przemysłu z Niemiec osłabiają rynki.


Początek dzisiejszego dnia rozpoczął się od publikacji słabszych danych z przemysłu z Niemiec. Spadła ilość zamówień w przemyśle, co od razu przełożyło się na osłabienie euro w relacji do dolara. Złoty najlepiej wygląda w relacji do dolara, stabilnie względem euro i nieco słabiej w relacji do franka i funta.
Jednak w dniu dzisiejszym uwaga inwestorów będzie skupiona głównie na konferencji szefowej FED (J. Yellen). Nadal wszyscy czekają na jakieś konkretne informacje dotyczące polityki monetarnej USA. Kolejne ograniczenie skupu aktywów w programie QE3 i przyniosło pożądanego efektu w postaci umocnienia dolara. Wynika z tego, że rynek odmiennie interpretuje sytuację na rynku pracy niż to jest w publikacjach FED-u. Dodatkowo dziś decyzja RPP ws. stóp procentowych. Rynek oczekuje pozostawienie stóp na tym samym poziomie, dlatego ważne będzie to co powie szef NBP M.Belka.
Dlatego do czasu konferencji rynek złotego powinien być stabilny, chyba że szefowa FED swoją wypowiedzią mocno wpłynie na zachowanie dolara. Obie wypowiedzi szefa NBP i FED zbiegną się w tym samym czasie o 16:00.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


? - Czechy - Decyzja CNB ws. stóp procentowych, maj - prognoza 0,05%, poprzedni odczyt 0,05%.
? - Polska - Decyzja ws. stóp procentowych, maj.
Stopa referencyjna - prognoza 2,50%, poprzedni odczyt 2,50%.
07:45 - Szwajcaria - Sytuacja na rynku pracy, kwiecień.
Stopa bezrobocia n.s.a. - aktualny 3,2%, prognoza 3,2%, poprzedni odczyt 3,3%.
08:00 - Niemcy - Zamówienia w przemyśle, marzec.
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) - aktualny -2,8%, prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,9%.
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) - aktualny 1,5%, prognoza 4,3%, poprzedni odczyt 6,5%.
08:45 - Francja - Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR), marzec - poprzedni odczyt -3,4 mld.
08:45 - Francja - Produkcja przemysłowa (m/m), marzec - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,1%.
09:00 - Czechy - Produkcja przemysłowa (r/r), marzec - prognoza 7,5%, poprzedni odczyt 6,7%.
09:00 - Czechy - Sprzedaż detaliczna (r/r), marzec - prognoza 7,3%, poprzedni odczyt 8,1%.
14:30 - USA - Jednostkowe koszty pracy, wst. (k/k), I kw. - prognoza 2,5%, poprzedni odczyt -0,1%.
14:30 - USA - Wydajność pracy, wst. (k/k) I kw. - prognoza -1%, poprzedni odczyt 1,8%.
16:00 - USA - Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen).
16:00 - Polska - Komunikat po posiedzeniu RPP, maj.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.