Kolejne dane PMI dla usług dla Europy.

Powrót

Wtorek, 6 maja 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1965

  4,2024

 • CHF/PLN

  3,4599

  3,4639

 • GBP/PLN

  5,1061

  5,1090

 • USD/PLN

  3,0251

  3,0365

 • DKK/PLN

  0,5602

  0,5651

 • SEK/PLN

  0,4611

  0,4668

 • NOK/PLN

  0,5063

  0,5130

z godziny: 09:48

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Kolejne dane PMI dla usług dla Europy.


Początek tygodnia nie przyniósł jakichkolwiek rozstrzygnięć na rynku złotego. Kurs praktycznie nie zmienił się w porównaniu z piątkiem. Sytuacja powoli robi się napięta, co widać na przecenie na rynku akcji. Złoty jeszcze stabilnie, jednak sytuacja na Ukrainie nie pomaga naszej walucie. Z drugiej strony mamy tydzień stóp procentowych i już powoli rynek zaczyna mówić o pierwszej podwyżce stóp w Polsce. Stąd nieco wyczekiwania na złotym na to co będzie prezentowane na środowej konferencji RPP (stopy powinny pozostać bez zmian). Ciekawa sytuacja jest na eurodolarze, który pomimo dobrych danych makro z USA w ogóle nie zmienia swoich notowań. Kurs cały czas znajduje się pod oporem 1,3877-1,3923. Dolar nie ma siły na umocnienie i nie ma chętnych do jego kupowania. To nieco kładzie cień na giełdę w USA i już zaczynają się spekulacje nt. ewentualnej bańki spekulacyjnej. Stąd można wnioskować, że stabilizacja i wyczekiwanie na rynkach walutowych są właśnie spowodowane napompowaniem przez FED pozytywnymi danymi makro. Wracając do złotego. Dalsza stabilizacja pod oporem 4,2150-4,22. GPW nie pozwala złotemu nawet na lekkie umocnienie poniżej 4,20. W dniu dzisiejszym odczyty PMI dla usług ze Europy plus sprzedaż detaliczna. Prognoza odczytów jest lepsza, więc jest szansa na pozytywne przełożenie tych informacji na rynek walutowym.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


? - Strefa Euro - Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN)
09:15 - Hiszpania - Indeks PMI dla usług, kwiecień - prognoza 54,4, poprzedni odczyt 54.
09:45 - Włochy - Indeks PMI dla usług, kwiecień - prognoza 50,4, poprzedniodczyt 49,5.
09:50 - Francja -Indeks PMI dla usług, fin. kwiecień - prognoza 50,3, poprzedni odczyt 51,5.
09:55 - Niemcy - Indeks PMI dla usług, fin. kwiecień - prognoza 55,0, poprzedni odczyt 53,0.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla usług, fin. kwiecień - prognoza 53,1, poprzedni odczyt 52,2.
10:30 - Wlk. Brytania - Indeks PMI dla usług, kwiecień - prognoza 57,6, poprzedni odczyt 57,6.
11:00 - Strefa Euro - Sprzedaż detaliczna, marzec.
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) - prognoza -0,2%, poprzedni odczyt 0,4%.
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) - prognoza 1,0%, poprzedni odczyt 0,8%.
14:30 - USA - Handel zagraniczny, marzec.
Bilans handlu zagranicznego (USD), marzec - prognoza -40,4 mld, poprzedni odczyt -42,30 mld.
Eksport (USD) - poprzedni odczyt 190,4 mld.
Import (USD) - poprzedni odczyt 232,7 mld.
14:30 - Kanada - Bilans handlu zagranicznego (CAD), marzec - prognoza 0,15 mld, poprzedni odczyt 0,29 mld.
16:00 - Kanada - Indeks Ivey PMI s.a. kwiecień - prognoza 54, poprzedni odczyt 55,2.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.