Pierwszy dzień maja dobry dla złotego.

Powrót

Piątek, 2 maja 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1910

  4,2065

 • CHF/PLN

  3,4450

  3,4511

 • GBP/PLN

  5,1099

  5,1100

 • USD/PLN

  3,0270

  3,0341

 • DKK/PLN

  0,5601

  0,5651

 • SEK/PLN

  0,4611

  0,4685

 • NOK/PLN

  0,5041

  0,5098

z godziny: 11:30

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Pierwszy dzień maja dobry dla złotego.


Zaczynamy kolejny miesiąc handlu walutami. Wczoraj, to jest 1 maja był wolnym dniem od pracy w Polsce, Niemczech, Francji, Szwajcarii , a Amerykanie, Brytyjczycy i Kanadyjczycy pracowali wczoraj normalnie. Wczorajszy dzień mimo iż w Polsce nie pracowaliśmy, złoty nieznacznie umocnił się w stosunku do największych europejskich walut. Jeżeli spojrzymy na notowania funta brytyjskiego, to zauważymy, że poziom 5,12 cały czas jest granicą, która nie pozwala dalej umacniać się brytyjskiej walucie. Inwestorzy bardzo mocno bronią tego poziomu, ponieważ jak widzimy od kilku dni kurs ciągle z nim graniczy. Na innych parach walutowych sytuacja wygląda nieco inaczej. EUR/PLN waha się między poziomem 4,19-4,21, a CHF/PLN między 3,43-3.46. Na tych dwóch parach walutowych widzimy, że od 28 maja złoty się umacnia i kolejne dni nam dadzą odpowiedź, czy możemy już mówić o tym, że trend umocnienia złotego powrócił.
W dniu dzisiejszym zostanie opublikowany między innymi indeks PMI dla kilku krajów europejskich, a także dla całej Strefy Euro, natomiast w USA będą publikowane dane na temat sytuacji na rynku pracy, na którym widzimy w ostatnim czasie lekką poprawę.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


09:00 - Polska - Indeks PMI dla przemysłu, kwiecień - prognoza 54,2, poprzedni odczyt 54,0.
09:00 - Polska - Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC, kwiecień - poprzedni odczyt 88,4.
09:15 - Hiszpania - Indeks PMI dla przemysłu, kwiecień - prognoza 53,4, poprzedni odczyt 52,8.
09:30 - Szwajcaria - Indeks PMI dla przemysłu, kwiecień - prognoza 55,5, poprzedni odczyt 54,4.
09:30 - Czechy - Indeks PMI dla przemysłu, kwiecień - poprzedni odczyt 55,5.
09:45 - Włochy - Indeks PMI dla przemysłu, kwiecień - prognoza 52,8, poprzedni odczyt 52,4.
09:50 - Francja - Indeks PMI dla przemysłu, fin. kwiecień - prognoza 50,9, poprzedni odczyt 52,1.
09:55 - Niemcy - Indeks PMI dla przemysłu, fin. kwiecień - prognoza 54,2, poprzedni odczyt 53,7.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla przemysłu, fin. kwiecień - prognoza 53,3, poprzedni odczyt 53,0.
11:00 - Strefa Euro - Stopa bezrobocia, marzec - prognoza 11,9%, poprzedni odczyt 11,9%.
14:30 - USA - Sytuacja na rynku pracy, kwiecień.
Stopa bezrobocia - prognoza 6,6%, poprzedni odczyt 6,7%.
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym - prognoza 210 tys., poprzedni odczyt 192 tys.,
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym - prognoza 209 tys., poprzedni odczyt 192 tys.
16:00 - USA - Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. (m/m), marzec - prognoza 2,0%, poprzedni odczyt 0,1%.
16:00 - USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. (m/m), marzec - prognoza 2,6%, poprzedni odczyt 2,1%.
16:00 - USA - Zamówienia w przemyśle (m/m), marzec - prognoza 1,4%, poprzedni odczyt 1,6%.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.