Stabilizacja na rynku złotego

Powrót

Poniedziałek, 31 marca 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1639

  4,1722

 • CHF/PLN

  3,4220

  3,4299

 • GBP/PLN

  5,0301

  5,0399

 • USD/PLN

  3,0286

  3,0395

 • DKK/PLN

  0,5563

  0,5613

 • SEK/PLN

  0,4641

  0,4685

 • NOK/PLN

  0,5001

  0,5071

z godziny: 11:03

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Stabilizacja na rynku złotego


Koniec poprzedniego tygodnia nie przyniósł większych rozstrzygnięć w notowaniach złotego w relacji do głównych walut. Funt nadal porusza się w zakresie 5,00-05, frank szwajcarski nadal stabilnie w okolicy dołków z czwartku, podobne euro. Najstabilniej wygląda złoty względem dolara. Tu rynek cały czas wyczekuje na rozstrzygnięcia w notowaniach euro względem dolara.
Tydzień zapowiada się emocjonująco ze względu na bardzo dużą ilość danych makro. Na początek inflacja ze Strefy Euro, następnie poznamy saldo rachunku bieżącego z Polski i o 15:55 swoje wystąpienie będzie miała prezes Fed.
W kolejnych dniach porcja danych PMI dla przemysłu i usług z Europy i USA. W centrum uwagi będą wystąpienia szefów Banków Centralnych. Dziś rozpoczęliśmy od szefa Banku Japonii i zakończymy na szefowej Fed. Kluczowe będą informacje z ECB w czwartek. Dodatkowo odczyty PKB ze Strefy Euro i dane z rynku pracy USA. Zmienność powinna być podwyższona. Od strony technicznej kluczowe wsparcie dla EUR/USD to 1,3705. Jak na razie bronione, czym dłużej kurs utrzyma się powyżej tego poziomy tym zwiększają się szanse na ponowne wzrosty eurodolara, jednak ten tydzień obfituje w tak dużą ilość danych makro, że ważniejsza będzie analiza fundamentalna.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


08:00 - Niemcy - Sprzedaż detaliczna, luty.
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) - aktualny 1,3%, prognoza -0,5%, poprzedni odczyt 1,7%.
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) - aktualny 2,0%, prognoza 0,8%, poprzedni odczyt 0,9%.
08:25 - Japonia Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda).
08:45 - Francja - PKB s.a., fin. (k/k), IV kw. - aktualny 0,3%, prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,0%.
09:00 - Węgry - Inflacja producencka, luty.
Inflacja PPI (m/m) - prognoza 0,7%, poprzedni odczyt 0,7%.
Inflacja PPI (r/r) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt -0,1%.
09:00 - Szwajcaria - Indeks instytutu KOF, marzec - aktualny 1,99, prognoza 2,04, poprzedni odczyt 2,03.
09:00 - Turcja - PKB (r/r), IV kw. - aktualny 4,4%, prognoza 4%, poprzedni odczyt 4,3%.
10:30 - Wlk. Brytania - Podaż pieniądza M4 (m/m), luty - poprzedni odczyt 0,3%.
11:00 - Strefa Euro - Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r), marzec - prognoza 0,6%, poprzedni odczyt 0,8%.
11:00 - Włochy - Inflacja konsumencka, wst. marzec.
Inflacja CPI, wst. (m/m) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt -0,1%.
Inflacja CPI, wst. (r/r) - prognoza 0,4%, poprzedni 0,5%.
14:00 - Polska - Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR), IV kw. - poprzedni odczyt -2072 mln.
15:45 - USA - Indeks Chicago PMI, marzec - prognoza 58,5, poprzedni odczyt 59,8.
15:55 - USA - Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.