Mniejsze osłabienie złotego.

Powrót

Piątek, 25 kwietnia 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1965

  4,1988

 • CHF/PLN

  3,4554

  3,4561

 • GBP/PLN

  5,0963

  5,1010

 • USD/PLN

  3,0301

  3,0461

 • DKK/PLN

  0,5581

  0,5669

 • SEK/PLN

  0,4601

  0,4649

 • NOK/PLN

  0,5041

  0,5060

z godziny: 11:58

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Mniejsze osłabienie złotego.


Osłabienie złotego wczorajszego dnia nie miało takiego zasięgu jak ostatnimi dniami. Widać, że złoty może powoli wracać do umocnienia, ponieważ jest on najsłabszy od drugiej połowy marca. Złoty w relacji do euro doszedł do oporu 4,20 i jeżeli ten poziom zostanie pokonany możemy być świadkami zwyżki kursu do 4.22-23, a jeżeli nie, możemy spodziewać się umocnienia złotego. W polskiej gospodarce widać ożywienie - wczorajszy odczyt stopy bezrobocia był lepszy od prognoz, poziom spadł do 13,5%. Jednak dobre dane z zagranicy złotemu w ostatnich dniach nie pomagają. Poranek dla złotego tez nie jest udany, stracił on sporo do głównych par walutowych, lecz od godziny 9:20 sytuacja się trochę uspokoiła.
Dzisiaj w kalendarium mamy wyniki sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii, więc możemy się spodziewać ruchu na funtach po godzinie 10.30, a przed godziną 16 opublikowany zostanie Indeks Uniwersytetu Michigan.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


09:00 - Węgry - Stopa bezrobocia, marzec - poprzedni odczyt 8,6%.
10:00 - Szwajcaria - Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan).
10:30 - Wlk. Brytania - Wyniki sprzedaży detalicznej, marzec.
Sprzedaż detaliczna (m/m) - prognoza -0,4%, poprzedni odczyt 1,7%.
Sprzedaż detaliczna (r/r) - prognoza 3,8%, poprzedni odczyt 3,7%.
14:00 - Polska - Koniunktura konsumencka, kwiecień.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej - poprzedni odczyt -21.
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej - poprzedni odczyt -24,4.
15:45 - USA - Indeks PMI dla usług, wst., kwiecień - poprzedni odczyt 55,3.
15:55 - USA - Indeks Uniwersytetu Michigan, fin., kwiecień - progoza 83, poprzedni odczyt 80.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.