Dalsze wahania złotego.

Powrót

Czwartek, 24 kwietnia 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1801

  4,1900

 • CHF/PLN

  3,4350

  3,4467

 • GBP/PLN

  5,0801

  5,0984

 • USD/PLN

  3,0300

  3,0389

 • DKK/PLN

  0,5581

  0,5647

 • SEK/PLN

  0,4573

  0,4649

 • NOK/PLN

  0,5023

  0,5098

z godziny: 10:39

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Dalsze wahania złotego.


Sytuacja na złotym nadal bez zmian, ponownie w pierwszej części dnia złoty tracił, a w drugiej części odrobił część strat. Dane makro właściwie nie zmieniły nic na rynku walutowym, początkowo euro zyskiwało do dolara, ale potem po danych PMI z USA dolar ponownie zyskał. Konsolidacji ciąg dalszy.
Złoty w relacji do euro porusza się w wąskim zakresie 4,17-19, poniżej kolejny zakres 4,14-17. Od strony technicznej nadal porusza się w zakresie trójkąta, analizując długi okres.
Powoli jednak amerykańska gospodarka zaczyna pokazywać oznaki ożywienia, z kolei w Europie coraz lepiej wyglądają Niemcy. Rynek wyczekuje głównie informacje z banków centralnych - tu analiza bez zmian.
I tak w dniu dzisiejszym o 11:00 publiczne wystąpienie szefa ECB, a także z Polski dane o sprzedaży detalicznej i stopa bezrobocia - tu prognoza jest pozytywna, więc jest szansa dla złotego. Dodatkowo odczyt indeksu Instytutu IFo z Niemiec. Jeśli nie pojawią się negatywne informacje to dane nie powinny zaszkodzić złotemu, co może umocnić złotego.O godzinie 12 zostanie opublikowany wskaźnik sprzedaży detalicznej wg CBI dla Wielkiej Brytanii. Ostatnio funt dosyć mocno reaguje na dane, więc warto zwrócić uwagę, co po opublikowaniu się wydarzy.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


08:00 - Szwajcaria - Bilans handlu zagranicznego (CHF), marzec - aktualny odczyt 2,05 mld, prognoza 2,139 mld, poprzedni odczyt 2,295 mld.
10:00 - Polska - Wyniki sprzedaży detalicznej, marzec.
Sprzedaż detaliczna (m/m) - poprzedni odczyt -0,6%.
Sprzedaż detaliczna (r/r) - prognoza 5,7%, poprzedni odczyt 7,0%.
10:00 - Polska - Stopa bezrobocia, marzec - prognoza 13,6%, poprzedni odczyt 13,9%.
10:00 - Niemcy - Indeks instytutu Ifo, kwiecień - prognoza 110,5, poprzedni odczyt 110,7.
11:00 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi).
12:00 - Wlk. Brytania - Sprzedaż detaliczna wg CBI, kwiecień - prognoza 19, poprzedni odczyt 13.
13:00 - Turcja - Decyzja ws. stóp procentowych, kwiecień - prognoza 10%, poprzedni odczyt 10%.
14:30 - USA - Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (m/m), marzec - prognoza 0,6%, poprzedni odczyt 0,1%.
14:30 - USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. (m/m), marzec - prognoza 2,0%, poprzedni odczyt 2,2%.
14:30 - USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień - prognoza 310 tys., poprzedni odczyt 304 tys.
16:15 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio).
20:45 - Kanada - Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.