Brak rozstrzygnięć na złotym.

Powrót

Środa, 23 kwietnia 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1800

  4,1900

 • CHF/PLN

  3,4321

  3,4399

 • GBP/PLN

  5,0867

  5,1098

 • USD/PLN

  3,0250

  3,0380

 • DKK/PLN

  0,5581

  0,5647

 • SEK/PLN

  0,4573

  0,4623

 • NOK/PLN

  0,5041

  0,5098

z godziny: 09:54

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Brak rozstrzygnięć na złotym.


Wczorajszy dzień zgodnie z oczekiwaniami okazał się stabilny i właściwie sytuacja na złotym nie uległa zmianie. Początkowo złoty nieco stracił do euro, a to za sprawą spadku na eurodolarze. Tu jednak stabilnie i nadal nie ma rozstrzygnięcia co do dalszych zmian kursu eurodolara i tym samym złotego.
Stąd w dniu dzisiejszym po prawie tygodniu ograniczonego handlu na rynku walutowym inwestorzy bliżej przyjrzą się publikacji PMI dla przemysłu i usług z Francji, Niemiec, Strefy Euro i USA. To będzie początek analizy danych makro, gdyż w czwartek i piątek kolejna porcja danych makro i jest szansa na większą zmienność i tym samym możliwość wybicia się w którąś ze stron. Złoty będzie miał okazję w tym tygodniu na umocnienie, gdyż prognozy danych dla Polski są obiecujące. Ciekawe jak rynek zareaguje na odczyt stopy bezrobocia, której prognoza jest lepsza niż poprzedni odczyt. Dodatkowo cały czas złoty znajduje się poniżej oporu 4,20 w relacji do euro.
Wpływ na dzisiejsze notowania złotego może mieć także aukcja obligacji o wartości 6-10 mld PLN w wykonaniu Ministerstwa Finansów. Pozytywny przebieg aukcji może również pomóc w umocnieniu złotego.
Rynek nadal będzie wyczekiwał informacji z ECB i ewentualnego wprowadzenia programu QE. Jak na razie na rynku walutowym jest stabilizacja.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


09:00 - Francja - Indeks PMI dla przemysłu, wst. kwiecień - prognoza 51,9, poprzedni odczyt 52,1.
09:00 - Francja - Indeks PMI dla usług, wst. kwiecień - prognoza 51,4, poprzedni odczyt 51,5.
09:30 - Niemcy - Indeks PMI dla przemysłu, wst. kwiecień - prognoza 54,0, poprzedni odczyt 53,7.
09:30 - Niemcy - Indeks PMI dla usług, wst. kwiecień - prognoza 53,4, poprzedni odczyt 53,0.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla przemysłu, wst. kwiecień - prognoza 53,0, poprzedniodczyt 53,0.
10:00 - Strefa Euro - Indeks PMI dla usług, wst. kwiecień - prognoza 52,4, poprzedni odczyt 52,2.
10:30 - Wlk. Brytania - Protokół z posiedzenia BoE, kwiecień.
12:00 - Wlk. Brytania - Wskaźnik zamówień wg CBI, kwiecień - prognoza 7, poprzedni odczyt 6.
13:00 - USA - Wnioski o kredyt hipoteczny, tydzień - poprzedni odczyt 4,3%, prognoza brak.
14:00 - Polska - Koniunktura gospodarcza, kwiecień.
Koniunktura w budownictwie - poprzedni odczyt -12, prognoza brak
Koniunktura w handlu detalicznym - poprzedni odczyt 0, prognoza brak.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.