Powrót do handlu po przerwie świątecznej.

Powrót

Wtorek, 22 kwietnia 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1900

  4,1947

 • CHF/PLN

  3,4321

  3,4399

 • GBP/PLN

  5,0770

  5,0900

 • USD/PLN

  3,0300

  3,0369

 • DKK/PLN

  0,5561

  0,5647

 • SEK/PLN

  0,4541

  0,4623

 • NOK/PLN

  0,5023

  0,5098

z godziny: 10:02

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Powrót do handlu po przerwie świątecznej.


Po lekkim rozluźnieniu na rynkach finansowych, które miało miejsce przed świętami, znów wracamy do obserwacji, tego co się wydarzy na rynku walutowym. Poprzedni tydzień upłynął pod znakiem wahań złotego, co ostatecznie spowodowało jego osłabienie. Złoty stracił najwięcej na wartości w relacji do funta. Tydzień na parze GBP/PLN rozpoczął się od poziomu 5,04 a w tygodniu widzieliśmy już poziomy 5,10. Na pewno ważnym poziomem na omawianej parze walutowej jest poziom 5,10. Na początku marca mieliśmy szczyt na poziomie 5,12, a między poziomem 5,10 - 5,11 mamy silny opór, który może być pewną granicą, którą inwestorzy będą chcieli bronić. Na parze EUR/PLN także mieliśmy do czynienia ze sporymi zmianami kursu, które mieściły się w przedziale 4,16 - 4,20. Poziom 4,20 wskazuje na opór. Jeżeli spojrzymy na wykres tej pary walutowej, zauważymy, że w minionym tygodniu kurs EUR/PLN dochodził do 4,20, ale nie pozostawał tam na dłużej tylko ciągle się odbijał i spadał w dół. Ten poziom na pewno też będzie miał duże znaczenie jeżeli chodzi o dalszy kierunek złotego.
Dzisiejszego dnia inwestorzy wracają do handlu walutami po świątecznej przerwie. Jeżeli chodzi o siłę napędową, to nie ma co liczyć na dane makroekonomiczne, których dzisiaj prawie nie ma. Jednak warto zwrócić uwagę na odczyt stopy bezrobocia w Szwecji. Tamtejsza waluta jest bardzo wrażliwa na dane i dziś o godzinie 9:30 warto zwrócić uwagę co się będzie działo na tej walucie. O 16 będziemy opublikowany odczyt Indeksu Fed z Richmond. Jest to indeks, który wskazuje aktywność produkcyjną amerykańskich przedsiębiorstw.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


09:30 - Szwecja - Stopa bezrobocia, marzec - prognoza 8,5%, poprzedni odczyt 8,5%.
16:00 - USA - Indeks Fed z Richmond, kwiecień - poprzedni odczyt -7.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.