Złoty odrabia straty

Powrót

Piątek, 18 kwietnia 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1733

  4,1947

 • CHF/PLN

  3,4333

  3,4433

 • GBP/PLN

  5,0661

  5,0990

 • USD/PLN

  3,0206

  3,0369

 • DKK/PLN

  0,5581

  0,5649

 • SEK/PLN

  0,4553

  0,4619

 • NOK/PLN

  0,5021

  0,5098

z godziny: 09:57

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Złoty odrabia straty


Czwartek przyniósł nam uspokojenie nastrojów na rynku złotego, co było odzwierciedleniem wzrostów na GPW. Najlepiej radził sobie złoty w relacji do franka szwajcarskiej, gdyż z jednej strony taniało euro w relacji do złotego, a z drugiej strony euro umacniało się do franka szwajcarskiego. Stąd ze zwiększony popyt na skup złotego względem szwajcarskiej waluty.
Ze względu na to, iż w dniu dzisiejszym na rynkach finansowych jest Święto - Wielki Piątek handel walutami będzie bardzo mocno ograniczony lub nawet nie będzie handlu. Skupię się w takim razie może na lekkim podsumowaniu tego co wydarzyło się w ostatnich tygodniach i to co może czekać nas w kolejnych miesiącach.
Poprzednie dwa tygodnie przebiegały w wąskiej konsolidacji w notowaniach EUR/PLN w zakresie 4,14-16. Długo utrzymujące się najniższe poziomy złotego w relacji do euro sugerowały i kończy się czas umocnienia złotego. I tak też się stało pod koniec zeszłego tygodnia gdzie złoty wybił się z konsolidacji i tym samym w tym tygodniu otworzył sobie drogę do osłabienia. Dodatkowo napięta sytuacja na Ukrainie nieco pogorszyła sytuację na rynku złotego względem euro. Wyjście z konsolidacji stworzyło okazję do szukania kursów na sprzedaż euro. Od strony technicznej jeśli poprowadzimy linię po szczytach z ostatnich kilkunastu miesięcy to przy obecnym osłabieniu złotego maksymalny zasięg wypada w okolicy 4,21-22, ale najpierw musi zostać pokonany poziom 4,19-20. Na ten moment złoty dzielnie się broni więc można zastosować strategię częściowej wymiany euro na złotego. To spowoduje, że chociaż po części można wykorzystać kilkugroszowe osłabienie złotego w celu sprzedaży euro.
W ogólnej ocenie złotego to śmiało można stwierdzić że jest mocny i dane makro z Polski są pozytywne i tak naprawdę złoty powinien się bardziej umacniać i kierować w kierunku 4,05. Jednak wydarzenia na Ukrainie i problemu z niską inflacją w Strefie Euro. Niestety Europejski Bank Centralny ma związane ręce jeśli chodzi o zastosowanie jakichkolwiek mechanizmów pobudzenia gospodarki UE. Skoro inflacja jest na niskim poziomie to nie można za bardzo podnosić stóp procentowych. Z drugiej strony dane makro napływające z USA, także nie napawają optymizmem, a Szefowa FED nie odsłania wszystkich kart. Dlatego też notowania eurodolara pozostają w konsolidacji w okolicach szczytów z ostatnich 2,5 roku.
W dłuższym terminie na rynku złotego może pojawić się pierwsza podwyżka stóp procentowych, a to będzie oznaczało umocnienie złotego. Widać wyraźnie, że inwestorzy nie chcą za bardzo osłabiać złotego. I dzień wczorajszy pokazuje, że popyt wraca na rynek złotego, co widać we wzrostach na GPW w Warszawie. Pierwsze planowane podwyżki stóp w Polsce są na 4 kwartał tego roku, część członków Rady Polityki Pieniężnej głosowałoby w 1 kwartale 2015.
Po korekcie wyraźnie zyskuje euro do franka szwajcarskiego. To nam daje sygnał, że ryzyko inwestycyjne powoli odchodzi i jeśli kurs powróci powyżej 1,22 franka za euro to zwiększy się prawdopodobieństwo dalszej wyprzedaży na rynku szwajcarskiej waluty.
Reasumując: złoty porusza się w zakresie 4,14-4,24 patrząc w dłuższym kilkumiesięcznym horyzoncie czasowym, dodatkowo poziomy na sprzedaż do 4,20 i 4,21-22, tu występują silne opory i sporo zleceń kupna złotego (sprzedaży euro). Inwestorzy wyczekują na wieści z Rady polityki Pieniężnej i pierwszych podwyżek stóp procentowych.
Dodatkowo bardzo dobre prognozy przyszłego PKB powodują, że inwestorzy nie wyprzedają złotego, aż tak mocno, gdyż w każdej chwili może się pojawić informacja z jakiejś Agencji Ratingowej mówiącej o podniesieniu prognoza PKB dla Polski.
W Europie niska inflacja mocno przeszkadza we wzroście gospodarczym Eurolandu i rynek spekuluje nt. wprowadzenia programu QE dla Strefy Euro przez ECB. Jednak jeśli ECB zdecyduje się na wprowadzenie programu QE - czyli luzowania polityki fiskalnej to wbrew pozorom powinno to pomóc złotemu, gdyż euro będzie się wtedy osłabiało głównie do walut krajów wschodzących w tym polski.
W USA nadal słabe dane z rynku pracy, które nie pomagają dolarowi, co przekłada się na stabilizację kursu.
Generalnie każdą podbitkę o kilka gorszy kursu EUR/PLN należy traktować jako okazję do sprzedaży, przynajmniej części euro. Dopiero wyjście powyżej 4,24 dałoby sygnał to większego osłabienia, ale jak widać nawet zawirowania na Ukrainie mogą jedynie w krótkim terminie osłabić złotego a nie w długim.
Złoty najlepiej radzi sobie w relacji do szwajcarskiej waluty, najgorzej do funta, ale tu kurs porusza się cały czas w szerokiej konsolidacji 5,00-5,10.
Najstabilniej sytuacja wygląda na rynku USD/PLN tu ze względu na stabilizację na eurodolarze, złoty utrzymuje się cały czas w okolicy 3,00-03.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


Francja, USA, Australia, Nowa Zelandia, Polska, Słowacja, Wlk. Brytania, Szwajcaria, Szwecja, Włochy, Indie, Niemcy, Hiszpania, Kanada - Wielki Piątek

Wydarzenia mające wpływ na wycenę walut w najbliższych miesiącach.

W krótkim terminie
. Dane z rynku pracy USA
. Inflacja ze Strefy Euro.
. Ukraina/Rosja
W średnim terminie
. Spekulacje nt. stóp procentowych w Polsce
. Spekulacje nt. wprowadzenia QE w Strefie Euro.
. Informacje z Banków Centralnych
. Wypowiedzi szefów ECB i FED
. Inflacja w Strefie Euro
.
Długim terminie
. Pierwsza podwyżka stóp procentowych w Polsce
. Pierwsza podwyżka stóp procentowych w USA
. Inflacja w Strefie Euro
. Ewentualne wprowadzenie QE w Strefie Euro.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.