Kolejny dzień osłabienia złotego.

Powrót

Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1801

  4,1900

 • CHF/PLN

  3,4533

  3,4560

 • GBP/PLN

  5,0901

  5,1088

 • USD/PLN

  3,0204

  3,0361

 • DKK/PLN

  0,5581

  0,5649

 • SEK/PLN

  0,4612

  0,4641

 • NOK/PLN

  0,5043

  0,5098

z godziny: 10:37

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Kolejny dzień osłabienia złotego.


Wczorajszy dzień po raz kolejny upłynął pod znakiem osłabienia się złotego. Zbliżające się święta nie poprawiają jego kondycji na rynku. Wczoraj od samego rana złoty tracił do głównych walut europejskich. W relacji do funta złoty osiągnął wczoraj poziom 5,10. Mogło to być spowodowane spadkiem stopy bezrobocia w Wielkiej Brytanii, ponieważ była ona niższa od prognoz i wyniosła 6,9%, kiedy inwestorzy spodziewali się odczytu na poziomie 7,1%. Ta informacja była siłą napędową dla funta, który cały dzień umacniał się do złotego. W relacji do franka szwajcarskiego funt także pokazał siłę, dochodząc wczoraj do poziomu 1,48. Wczoraj swój dzień miała także waluta Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś chciał wczoraj sprzedać euro, to otrzymałby ponad 4,18 PLN za jedno sprzedane euro. Z obecnej sytuacji rynkowej można wywnioskować, że inwestorzy niechętnie patrzą na złotego jako na dobrą lokatę na czas świąteczny. Niepewna sytuacja polityczna naszych wschodnich sąsiadów na pewno sprzyja tej tendencji.
Dzisiejszy dzień może nam nie udzielić odpowiedzi na pytanie o dalszy kierunek złotego. Danych makroekonomicznych mamy stosunkowo mało w porównaniu z poprzednimi dniami, a zbliżające się święta na pewno nie wpłyną motywująco na inwestorów i nie należy się spodziewać jakichś szczególnych i ważnych zmian na kursach walut, w szczególności, że kolejny dzień w niektórych krajach europejskich jest dniem świątecznym.
Na pewno warto zwrócić dzisiaj uwagę na dane makroekonomiczne z naszego kraju, które pokażą nam, czy przemysł w Polsce zwiększył swoje moce produkcyjne. To na pewno będzie jakiś sygnał, czy nasza gospodarka zaczyna odżywać.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


08:00 - Niemcy - Inflacja producencka, marzec.
Inflacja PPI (m/m) - prognoza 0,0%, poprzedni odczyt 0,0%.
Inflacja PPI (r/r) - prognoza -0,7%, poprzedni odczyt -0,9%,
09:00 - Polska - Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC, kwiecień - poprzedni odczyt 95,8.
14:00 - Polska - Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa, marzec.
Produkcja przemysłowa (m/m) - poprzedni odczyt -1,8%.
Produkcja przemysłowa (r/r) - prognoza 6,4%, poprzedni odczyt 5,3%.
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 5,6%.
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) - poprzedni odczyt 14,4%.
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 14,2%.
14:00 - Polska - Ceny produkcji, marzec.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) - poprzedni odczyt -0,1%.
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) - poprzedni odczyt -1,6%.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) - prognoza -1,2%, poprzedni odczyt -1,4%.
14:00 - Polska - Protokół z posiedzenia RPP, kwiecień.
14:30 - Kanada - Inflacja konsumencka, marzec.
Inflacja CPI (m/m) - poprzedni odczyt 0,8%.
Inflacja bazowa CPI (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,7%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza 1,4%, poprzedni odczyt 1,1%.
Inflacja bazowa CPI (r/r) - prognoza 1,3%, poprzedni odczyt 1,2%.
14:30 - USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień - prognoza 311 tys., poprzedni odczyt 300 tys.
16:00 - USA - Indeks Fed z Filadelfii, kwiecień - prognoza 10, poprzedni odczyt 9,0.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.