Złoty próbuje się umacniać, jednak popyt słabnie

Powrót

Środa, 16 kwietnia 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1800

  4,1900

 • CHF/PLN

  3,4550

  3,4660

 • GBP/PLN

  5,0533

  5,0837

 • USD/PLN

  3,0202

  3,0367

 • DKK/PLN

  0,5581

  0,5637

 • SEK/PLN

  0,4612

  0,4639

 • NOK/PLN

  0,5045

  0,5098

z godziny: 09:53

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Złoty próbuje się umacniać, jednak popyt słabnie


Wtorek niestety przyniósł sporą niepewność na rynkach finansowych. Początkowo wydawało się że złoty odrobi straty, ale jednak kolejna część dnia pokazała, że będziemy obserwować ciąg dalszy korekty. Obawa na rynkach była wyraźnie widoczna w notowaniach franka szwajcarskiego, który umacniał się do wszystkich głównych walut w tym najwięcej do euro i dolara. Bardzo ciekawą sytuację obserwowaliśmy porównując EUR/CHF, USD/CHF i EUR/USD. Frank szwajcarski umacniał się do pierwszych dwóch par walutowych, a eurodolar zachowywał się w miarę stabilnie. Może to z jednej strony sugerować, że rynki finansowe owszem obawiają się napiętej sytuacji w Rosji, stąd skup franka, a z drugiej strony jeszcze wyczekują na ważniejsze dane makro z Europy i USA. Wcześniej w poprzednich raportach wspominałem o stopach procentowych i to że tak naprawdę na to wyczekują rynki. I wczoraj mieliśmy przykład na to jak duże znaczenie w obecnej sytuacji ma podwyżka stop procentowych w danym kraju - podniesiono stopy procentowe na Ukrainie i od razu kurs hrywny umocnił się do złotego, euro i dolara o ponad 3%. To pokazuje, że to będzie jeden z najważniejszych czynników Banków Centralnych w działaniach związanych z polityka fiskalna i monetarną w danych gospodarkach. Reasumując: z jednej strony skup franka pokazuje, że jest obawa na rynku walutowym, a z drugiej strony stabilizacja na eurodolarze nieco uspokaja. Co do złotego to jest w defensywie, ale broni się choć coraz wyżej wybija nowe szczyty. Nadal zakres osłabienia to 4,21-22. Sytuacja na Ukrainie i w Rosji jest nadal napięta, pewnie bardziej politycznie, ale podobna sytuacja była kilkanaście tygodni temu kiedy to właśnie pod wpływem takich informacji rynki traciły i w tym złoty. Stąd zapewne złoty będzie nieco słabszy, ale dopóki znajduje się w zakresie trójkąta to nie ma jeszcze mowy o zmianie trendu.
W dniu dzisiejszymi najważniejszymi danymi będą inflacja ze Strefy Euro, dane z rynku pracy z Polski i na koniec dnia najważniejsze informacje z FED i odczyt Beżowej Księgi czyli raportu dotyczącego stanu amerykańskiej gospodarki. Dlatego kurs eurodolara zachowuje się w miarę stabilnie wyczekując informacji właśnie z USA.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


09:00 - Czechy - Inflacja producencka, marzec.
Inflacja PPI (m/m) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt 0,0%.
Inflacja PPI (r/r) - prognoza -0,6%, poprzedni odczyt -0,7%.
10:00 - Strefa Euro - Bilans płatniczy, luty.
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) - poprzedni odczyt 6,4 mld.
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) - poprzedni odczyt 25,3 mld.
10:30 - Wlk. Brytania - Stopa bezrobocia, luty - prognoza 7,1%, poprzedni odczyt 7,2%.
10:30 - Wlk. Brytania - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, marzec - prognoza -30 tys., poprzedni odczyt -34,6 tys.
11:00 - Strefa Euro - Inflacja konsumencka, marzec.
Inflacja bazowa HICP (m/m) - prognoza 1,4%, poprzedni odczyt 0,4%.
Inflacja HICP (m/m) - prognoza 1,0%, poprzedni odczyt 0,3%.
Inflacja bazowa HICP (r/r) - prognoza 0,8%, poprzedni odczyt 1,1%.
Inflacja HICP (r/r) - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,7%.
13:00 - USA - Wnioski o kredyt hipoteczny, tydzień - poprzedni odczyt -1,6%.
14:00 - Polska - Wskaźniki inflacji bazowej, marzec.
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) - prognoza 0,9%, poprzedni odczyt 0,9%.
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) - poprzedni odczyt 0,4%.
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) - poprzedni odczyt 0,4%.
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) - poprzedni odczyt 0,5%.
14:00 - Polska - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie, marzec.
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) - poprzedni odczyt 3856,5.
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - poprzedni odczyt 5508,2 tys.
Wynagrodzenie (r/r) - prognoza 3,8%, poprzedni odczyt 4,0%.
Zatrudnienie (r/r) - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 0,2%.
14:20 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Dennis Lockhart).
14:30 - USA - Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Jeremy Stein).
15:15 - USA - Produkcja przemysłowa (m/m), marzec - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,6%.
16:00 - Kanada - Decyzja BoC ws. stóp procentowych, kwiecień - prognoza 1,0%, poprzedni odczyt 1,0%.
17:30 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Dennis Lockhart).
18:25 - USA - Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen).
19:25 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Richard Fisher).
20:00 - USA - Beżowa Księga, kwiecień.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.