Lekkie umocnienie złotego, jednak bez powrotu do kontynuacji wzrostów

Powrót

Wtorek, 15 kwietnia 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1850

  4,1931

 • CHF/PLN

  3,4401

  3,4499

 • GBP/PLN

  5,0501

  5,0699

 • USD/PLN

  3,0151

  3,0379

 • DKK/PLN

  0,5561

  0,5669

 • SEK/PLN

  0,4573

  0,4663

 • NOK/PLN

  0,5035

  0,5098

z godziny: 10:46

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Lekkie umocnienie złotego, jednak bez powrotu do kontynuacji wzrostów


Początek tygodnia w ostatecznym rozrachunku nie zmienił sytuacji złotego w relacji do euro i pozostałych głównych walut. W pierwszej części dnia złoty tracił na wartości, jednak druga część dnia przyniosła umocnienie złotego. Wydaje się, że zejście w okolice 4,17 jest realne, co pokazuje fakt iż eurodolar słabnie, a złoty po swojemu zyskuje. Teraz kiedy była okazja na dalsze umocnienie, ponownie do akcji wkroczyły informacje z Ukrainy. Jeśli złoty nie przebije 4,17 to możliwa jest korekta w kierunku 4,20-22. Jak na razie średnia 200 okresowa na wykresie dziennym ładnie się wybroniła. Jednak zważywszy na fakt, iż złoty jest mocno podatny na informacje z Ukrainy (w tak naprawdę GPW, gdzie obserwujemy wyprzedaż) to złoty może być w lekkiej defensywie. Generalnie złoty utrzymuje się cały czas w zakresie trójkąta, którego ramienia poprowadzone są po dołkach i szczytach z ostatnich kilku miesięcy, jednak jego zakres wahań zawęża się i w niedalekiej przyszłości czeka nas wybicie z tego trójkąta i zmiana trendu.
Wczorajsze dane makro nie były wstanie w istotny sposób wpłynąć na notowania złotego.
Natomiast dzień dzisiejszy to odczyty inflacji z europy i odczyt Indeksu ZEW z Niemiec. Dodatkowo z USA kilka wskaźników oceniających sentyment na rynku w USA plus napływ kapitału do USA.
Dane powinny nieco wpłynąć na wycenę walut, ale nie powinny znacząco zmienień układ sił na rynku walutowym.
Najgorsze jest to że Banki Centralne nie widzą ożywienia, a to powoduje że inwestorzy zaczynają się niecierpliwić, co może doprowadzić to większych zawirowań na rynkach finansowych.
Reasumując: złoty próbuje się umacniać jednak obawa przed napływem negatywnych informacji za wschodniej granicy hamuje ponowny popyt na złotego.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


09:00 - Polska - Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC, marzec - poprzedni odczyt 90,5.
09:15 - Szwajcaria - Inflacja producencka, marzec.
Ceny producentów i importu (m/m) - prognoza 0,0%, poprzedni odczyt -0,4%.
Ceny producentów (m/m) - poprzedni odczyt -0,3%.
Ceny producentów i importu (r/r) - prognoza -0,8%, poprzedni odczyt -0,8%.
Ceny producentów (r/r) - poprzedni odczyt -0,4%.
10:30 - Wlk. Brytania - Inflacja konsumencka, marzec.
Inflacja CPI (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,5%.
Inflacja bazowa CPI (m/m) - poprzedni odczyt 0,7%.
Inflacja RPI (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,6%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza 1,6%, poprzedni odczyt 1,7%.
Inflacja bazowa CPI (r/r) - poprzedni odczyt 1,7%.
Inflacja RPI (r/r) - prognoza 2,5%, poprzedni odczyt 2,7%.
10:30 - Wlk. Brytania - Inflacja producencka, marzec.
Inflacja bazowa PPI (m/m) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt 0,1%.
Inflacja PPI (m/m) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt 0,0%.
Inflacja bazowa PPI (r/r) - prognoza 0,9%, poprzedni odczyt 1,1%.
Inflacja PPI (r/r) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,5%.
11:00 - Strefa Euro - Handel zagraniczny, luty.
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) - prognoza 8,5 mld, poprzedni odczyt 0,9 mld.
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR).
11:00 - Niemcy - Indeks instytutu ZEW, kwiecień - prognoza 45, poprzedni odczyt 46,6.
14:00 - Polska - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, marzec.
Inflacja CPI (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,1%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza 0,7%, poprzedni odczyt 0,7%.
14:30 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Dennis Lockhart).
14:30 - USA - Inflacja konsumencka, marzec.
Inflacja bazowa CPI (m/m) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt 0,1%.
Inflacja CPI (m/m) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt 0,1%.
Inflacja bazowa CPI (r/r) - prognoza 1,6%, poprzedni odczyt 1,6%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza 1,5%, poprzedni odczyt 1,1%.
14:30 - USA - Indeks NY Empire State, kwiecień - prognoza 8,0, poprzedni odczyt 5,61.
14:45 - USA - Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen).
15:00 - USA - Napływ kapitałów do USA,luty.
Miesięczny napływ kapitałów netto (USD) - poprzedni odczyt 83,0 mld.
Napływ kapitałów długoterminowych (USD) - poprzedni odczyt 7,3 mld.
21:00 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Charles Plosser).
22:00 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Bostonu (Eric Rosengren).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.