Kolejny dzień osłabienia złotego

Powrót

Poniedziałek, 14 kwietnia 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1640

  4,1824

 • CHF/PLN

  3,4400

  3,4499

 • GBP/PLN

  5,0367

  5,0399

 • USD/PLN

  3,0167

  3,0297

 • DKK/PLN

  0,5561

  0,5631

 • SEK/PLN

  0,4573

  0,4639

 • NOK/PLN

  0,5039

  0,5098

z godziny: 10:34

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Kolejny dzień osłabienia złotego


Dane w piątek nie miały wpływu na notowania złotego w momencie ich publikacji. Złoty tracił głównie za sprawą realizacji zysków przez cześć inwestorów, a drugim technicznym powodem było wyjście złotego z konsolidacji z ostatnich dni. Złoty tracił do euro, franka. Stabilnie zachowywał się do dolara(tu oczywiście stabilizacja na rynku eurodolara). Eurodolar wykazywał zmienność, jednak dzień zakończył na tym samym poziomie co w czwartek.
Najważniejszą informacja, która napłynęła z europy była wypowiedź szefa ECB w niedzielę: dalsza aprecjacja euro spowodowałaby konieczność poluzowania polityki monetarnej; aprecjacja euro przyczyniła się do obecnego spadku inflacji do niskich poziomów; kurs walutowy nie jest celem polityki pieniężnej, ale jest ważny z punktu widzenia stabilności cen i wzrostu gospodarczego; niska inflacja jest zła z wielu powodów; EBC jest gotów użyć niekonwencjonalnych środków, żeby stymulować inflację.
O tej słabości europy wszyscy wiedzą i najbliższe tygodnie i miesiące pokażą, czy ECB poradzi sobie w/w problemami i czy USA nie wyprzedzi w swoich działaniach polityki fiskalnej. Początek tygodnia to jedynie odczyt sprzedaży detalicznej z USA i produkcji przemysłowej ze Strefy Euro. Odczyty mogą wpłynąć na notowania eurodolara i złotego, jednak po informacjach z ECB i USA dotyczących polityki fiskalnej rynek głównie będzie wyczekiwał na informacje z tego tematu.
Złoty powinien odrobić część strat jednak wyjście poza konsolidację powoduje spadek optymizmu. Dopiero powrót do konsolidacji powinien przywrócić siłę złotemu. Ogólnie złoty w poprzednim tygodniu osiągnął okolice dolnego ograniczenia trójkąta i miał prawo się osłabić poprzez częściową realizację
zysków.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


10:00 - Włochy - Inflacja konsumencka, fin. marzec.
Inflacja CPI, fin. (m/m) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt -0,1%
Inflacja CPI, fin. (r/r) - prognoza 0,4%, poprzedni odczyt 0,5%.
11:00 - Strefa Euro -Produkcja przemysłowa. luty.
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt -0,2%.
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) - prognoza 2,2%, poprzedni odczyt 2,1%.
14:00 - Polska - Podaż pieniądza M3 (r/r), marzec - prognoza 4,8%, poprzedni 5,3%.
14:30 - USA - Wyniki sprzedaży detalicznej, marzec.
Sprzedaż bez samochodów (m/m) - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,3%.
Sprzedaż detaliczna (m/m) - prognoza 0,8%, poprzedni odczyt 0,3%.
16:00 - USA - Zapasy niesprzedanych towarów (m/m), luty - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,4%.
18:45 - USA - Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Daniel Tarullo)

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.