Duża zmienność na rynku złotego

Powrót

Środa, 9 kwietnia 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1601

  4,1698

 • CHF/PLN

  3,4269

  3,4299

 • GBP/PLN

  5,0461

  5,0550

 • USD/PLN

  3,0250

  3,0261

 • DKK/PLN

  0,5543

  0,5613

 • SEK/PLN

  0,4627

  0,4685

 • NOK/PLN

  0,5035

  0,5098

z godziny: 10:08

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Duża zmienność na rynku złotego


W pierwszej części wczorajszego dnia złoty dość wyraźnie tracił do głównych walut. Najwięcej stracił do funta z powodu bardzo dobrego odczytu produkcji przemysłowej z Wlk. Brytanii. Generalnie notowania EUR/GBP są coraz niżej z zapasem na dalszy spadek. Podobnie jest w notowaniach GBP/USD gdzie funt cały czas umacnia się do dolara. Stąd złoty może być pod presją i osłabiać się w relacji właśnie do funta. Jednak w drugiej części dnia złoty zaczął odrabiać straty do franka dolara i euro. Pozytywne nastroje napływały z rynku eurodolara, który przez cały dzień rósł.
Złoty wygląda ponownie na silnego, ograniczone spadki na GPW pokazują, że kapitał z Polski aż tak mocno nie ucieka.
Dzień dzisiejszy zapowiada się na bardzo ciekawy ze względu na decyzję RPP ws. stóp procentowych z Polski. RPP powinna pozostawić stopy na poziomie 2,5%, jednak złotego będzie interesowało to co zostanie przedstawione na konferencji prasowej z udziałem Prezesa M. Belki. Ekonomiści z czołowych banków z polski prognozują już przyszłe kursy złotego do końca tego roku i w kolejnym. Generalnie prognozy są na stabilizację złotego i w kolejnym roku umocnienie. Dlatego z dużą uwagą inwestorzy zaczynają obserwować informacje napływające z RPP.
Dodatkowo środa będzie kolejnym dniem publicznych wystąpień członków Europejskiego Banku Centralnego, co powinno podnieść poziom spekulacji dotyczących wprowadzenia programu QE w Strefie Euro. Na notowania funta powinien wpłynąć odczyt bilansu handlu zagranicznego w Wlk. Brytanii. Z kolei na wycenę korony szwedzkiej w relacji do złotego powinien mieć wpływ odczyt poziomu stóp procentowych w Szwecji.
Reasumując: dzień zapowiada się na mocno zmienny i widać, że rynek zaczyna śmielej reagować na różne informacje makroekonomiczne.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


? - Polska - Decyzja ws. stóp procentowych, kwiecień.
Stopa referencyjna - prognoza 2,50%, poprzedni odczyt 2,50%.
Stopa depozytowa - prognoza 1,0%, poprzedni odczyt 1,0%.
Stopa lombardowa - prognoza 4,0%, poprzedni odczyt 4,0%.
Stopa redyskontowa - prognoza 2,75%, poprzedni odczyt 2,75%.
08:00 - Niemcy - Handel zagraniczny, luty.
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) - prognoza 17,5 mld, poprzedni odczyt 17,2 mld.
Eksport s.a. (m/m) - prognoza -0,5%, poprzedni odczyt 2,2%.
Import s.a. (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 4,1%.
09:00 - Czechy - Inflacja konsumencka, marzec.
Inflacja CPI (m/m) - prognoza 0,1%, poprzedni odczyt 0,2%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,2%.
09:30 - Szwecja - Decyzja ws. stóp procentowych, kwiecień - prognoza 0,75%, poprzedni odczyt 0,75%.
10:30 - Wlk. Brytania - Bilans handlu zagranicznego (GBP), luty - prognoza -9,1 mld, poprzedni odczyt -9,793 mld.
11:45 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger).
13:00 - USA - Wnioski o kredyt hipoteczny, tydzień - poprzedni odczyt -1,2%.
16:00 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré).
16:00 - USA - Zapasy hurtowników (m/m), luty - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt 0,7%.
16:00 - Polska - Komunikat po posiedzeniu RPP, kwiecień.
20:00 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré).
20:00 - USA - Protokół z posiedzenia FOMC, marzec.
21:30 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.