Początek tygodnia i stabilizacja na rynku złotego

Powrót

Wtorek, 8 kwietnia 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1651

  4,1769

 • CHF/PLN

  3,4200

  3,4299

 • GBP/PLN

  5,0261

  5,0445

 • USD/PLN

  3,0300

  3,0399

 • DKK/PLN

  0,5539

  0,5613

 • SEK/PLN

  0,4613

  0,4685

 • NOK/PLN

  0,5033

  0,5098

z godziny: 10:52

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Początek tygodnia i stabilizacja na rynku złotego


W dniu wczorajszym nie mieliśmy do czynienia z ważnymi danymi dotyczącymi największych gospodarek. Spowodowało to mniejszą zmienność na rynku walutowym. Swoją uwagę inwestorzy zwrócili na wypowiedzi członków Europejskiego Banku Centralnego na temat „QE”. Według szacunku analityków, ECB chce dodrukować około 1 miliarda dolarów, skupić z rynku aktywa i pobudzić gospodarkę. Ta informacja wpływa pozytywnie na rynki giełdowe, a także powoduje umocnienie się złotego, co było wczoraj widać na parach EUR/PLN, a także USD/PLN. Dolar na szczycie 3,05 stopniowo się osłabiał do 3,02.
W dniu dzisiejszym będą publikowane m.in. dane z Wielkiej Brytanii, a także Szwajcarii, na które warto zwrócić uwagę. Natomiast wieczorem warto posłuchać wypowiedzi szefów FED’u.
Od rana obserwujemy osłabienie się dolara w stosunku do złotego i notowania tej pary walutowej mogą być dziś wyjątkowe interesujące.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


07:45 - Szwajcaria - Sytuacja na rynku pracy, marzec.
Stopa bezrobocia n.s.a. - prognoza 3,3%, poprzedni odczyt 3,5%.
Stopa bezrobocia s.a. - prognoza 3,2%, poprzedni odczyt 3,2%.
08:45 - Francja - Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR), luty - prognoza -5,1 mld, poprzedni odczyt -5,7 mld.
09:00 - Czechy - Stopa bezrobocia, marzec - prognoza 8,4%, poprzedni odczyt 8,6%.
09:15 - Szwajcaria - Sprzedaż detaliczna, luty.
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) - poprzedni odczyt -1,8%.
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) - prognoza 3,0%, poprzedni odczyt 0,3%.
10:30 - Wlk. Brytania - Wyniki produkcji przemysłowej, luty.
Produkcja przemysłowa (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,1%.
Przetwórstwo przemysłowe (m/m) - prognoza 0,3%, poprzedni odczyt 0,4%.
Produkcja przemysłowa (r/r) - prognoza 2,2%, poprzedni odczyt 2,9%.
Przetwórstwo przemysłowe (r/r) - prognoza 3,1%, poprzedni odczyt 3,3%.
19:30 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Narayana Kocherlakota).
20:45 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Charles Plosser).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.