Pozytywna reakcja na złotym po danych z ECB

Powrót

Piątek, 4 kwietnia 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1620

  4,1690

 • CHF/PLN

  3,4120

  3,4165

 • GBP/PLN

  5,0135

  5,0300

 • USD/PLN

  3,0272

  3,0400

 • DKK/PLN

  0,5539

  0,5613

 • SEK/PLN

  0,4613

  0,4685

 • NOK/PLN

  0,5039

  0,5098

z godziny: 12:06

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Pozytywna reakcja na złotym po danych z ECB


Wczorajszego dnia mieliśmy do czynienia z dużą ilością ważnych danych z Europy, a także z USA. W godzinach przedpołudniowych publikowane były dane z Indeksu PMI dla części krajów europy zachodniej. Większość danych była gorsza od prognoz, w szczególności odczyt PMI dla Wielkiej Brytanii co spowodowało osłabienie funta w relacji do złotego. W drugiej części dnia funt odrobił część strat - zakres wahań oscylował w przedziale 5,02-5,05.
Wczoraj także Europejski Bank Centralny podjął decyzję w sprawie stóp procentowych i zgodnie z oczekiwaniami pozostały one na tym samym poziomie (0,25%). Po ogłoszeniu tej decyzji początkowo złoty tracił w stosunku do euro, ale potem sytuacja się odwróciła i w drugiej części dnia złoty się umacniał. Złoty umocnił się także w stosunku do franka, rano kurs franka oscylował w granicach 3,43 a popołudniu kurs był prawie 200 punktów niżej, w okolicach 3,41.
Jednak najważniejsze były słowa szefa ECB, który to z jednej strony nic nowego nie powiedział ws. zmiany polityki monetarnej w Strefie Euro, a z drugiej strony mocno gołębia wypowiedź spowodowała spadek kursu eurodolara do wsparcia 1,3700. Ogólnie rynki pozytywnie zareagowały na informacje z Europy i USA gdyż wyprzedawany był frank szwajcarski głównie do euro, ale także dolara i funta.
Dzisiaj czeka nas również ciekawa sytuacja związana z walutą UE, ponieważ o 12 będą publikowane dane z Niemiec nt. zamówień w przemyśle. Prognozy są gorsze od poprzednich wyników, więc sytuacja na rynku może być zmienna. Zmienność może również dotyczyć dolara, ponieważ dziś będą publikowane dane nt. stopy bezrobocia i dane z rynku pracy USA, szczególnie że w ostatnich dniach mieliśmy kilka sprzecznych ze sobą informacji dotyczących rynku pracy Stanów Zjednoczonych. Wzrosła liczba wolnych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym, a liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych także wzrosła.
Złoty jest mocny jednak powoli zbliża się do minimów z ostatnich miesięcy.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


09:30 - Szwecja - Produkcja przemysłowa s.a. (r/r), luty - poprzedni odczyt 0,8%.
12:00 - Niemcy - Zamówienia w przemyśle, luty.
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) - prognoza -0,1%, poprzedni odczyt 1,2%.
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 7,1%.
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) - poprzedni odczyt 8,4%.
14:30 - USA - Sytuacja na rynku pracy, marzec.
Stopa bezrobocia - prognoza 6,6%, poprzedni odczyt 6,7%.
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym - prognoza 200 tys., poprzedni odczyt 175 tys.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym - prognoza 195 tys., poprzedni odczyt 162 tys.
Długość tygodnia pracy - prognoza 34,4 godz., poprzedni odczyt 34,2 godz.
Płaca godzinowa (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,4%.
14:30 - Kanada - Sytuacja na rynku pracy, marzec.
Zmiana zatrudnienia - prognoza 21 tys., poprzedni odczyt -7 tys.
Stopa bezrobocia - prognoza 7%, poprzedni odczyt 7%.
16:00 - Kanada - Indeks Ivey PMI s.a., marzec - prognoza 55, poprzedni odczyt 57,2.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.