Bez większych rozstrzygnięć na rynku złotego

Powrót

Wtorek, 25 marca 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1916

  4,2067

 • CHF/PLN

  3,4539

  3,4539

 • GBP/PLN

  5,0000

  5,0099

 • USD/PLN

  3,0272

  3,0399

 • DKK/PLN

  0,5581

  0,5669

 • SEK/PLN

  0,4701

  0,4759

 • NOK/PLN

  0,5001

  0,5059

z godziny: 09:32

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Bez większych rozstrzygnięć na rynku złotego


Początek tygodnia nie przyniósł znaczących zmian na rynku złotego. Brak danych z USA i mieszane dane PMI dla Francji, Niemiec i Strefy Euro spowodowały, iż rynek walutowy stabilizował się w wąskich zakresach wahań. Natomiast dzisiejszy dzień to już większa porcja danych makro. Na uwagę głównie zasługują: odczyt sprzedaży detalicznej i stopy bezrobocia z Polski, odczyt Indeksu Ifo z Niemiec. Dla funta odczyt inflacji i sprzedaży detalicznej z UK i na koniec dnia publiczne wystąpienie szefa ECB.
Od początku dnia złoty powoli zyskuje. Zmienność na rynku walutowym powinna być większa niż wczoraj.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


08:45 - Francja - Indeks zaufania biznesu, marzec - prognoza 100, poprzedni odczyt 100.
09:30 - Szwecja - Inflacja PPI (r/r), luty - poprzedni odczyt 0,3%
10:00 - Polska - Wyniki sprzedaży detalicznej, luty.
Sprzedaż detaliczna (m/m) - poprzedni odczyt -21,3%.
Sprzedaż detaliczna (r/r) -prognoza 5,9%, poprzedni odczyt 4,8%.
10:00 Polska - Stopa bezrobocia, luty - prognoza 14,1%, poprzedni odczyt 14%.
10:00 - Niemcy - Indeks instytutu Ifo, marzec - prognoza 111, poprzedni odczyt 111,3.
10:30 - Wlk. Brytania - Inflacja konsumencka, luty.
Inflacja CPI (m/m) - prognoza 0,5%, poprzedni odczyt -0,6%.
Inflacja bazowa CPI (m/m) - poprzedni odczyt -0,9%.
Inflacja RPI (m/m) - prognoza 0,6%, poprzedni odczyt -0,3%.
Inflacja CPI (r/r) - prognoza 1,7%, poprzedni odczyt 1,9%.
Inflacja bazowa CPI (r/r) - prognoza 1,6%, poprzedni odczyt 1,6%.
Inflacja RPI (r/r) - prognoza 2,6%, poprzedni odczyt 2,8%.
10:30 - Wlk. Brytania - Inflacja producencka, luty.
Inflacja bazowa PPI (m/m) - prognoza 0%, poprzedni odczyt 0,5%.
Inflacja PPI (m/m) - prognoza 0,2%, poprzedni odczyt 0,3%.
Inflacja bazowa PPI (r/r) - prognoza 1,1%, poprzedni odczyt 1,2%.
Inflacja PPI (r/r) - prognoza 0,7%, poprzedni odczyt 0,9%.
12:00 - Wlk. Brytania - Sprzedaż detaliczna wg CBI, marzec - poprzedni odczyt 37.
14:00 - USA - Indeks cen nieruchomości - FHFA (m/m), styczeń - progoza 0,7%, poprzedni odczyt 0,8%.
14:00 - Węgry - Decyzja ws. stóp procentowych, marzec - prognoza 2,6%, poprzedni odczyt 2,7%.
15:00 - USA - Indeks zaufania konsumentów - Conference Board, marzec - prognoza 78,6, poprzedni odczyt 78,1.
15:00 - USA Indeks Fed z Richmond, marzec - prognoza 2, poprzedni odczyt -6.
17:00 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi).
21:00 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Dennis Lockhart).

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.