Złoty stabilny.

Powrót

Piątek, 21 marca 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1964

  4,2097

 • CHF/PLN

  3,4420

  3,4597

 • GBP/PLN

  5,0005

  5,0200

 • USD/PLN

  3,0400

  3,0599

 • DKK/PLN

  0,5581

  0,5669

 • SEK/PLN

  0,4721

  0,4795

 • NOK/PLN

  0,4975

  0,5059

z godziny: 08:07

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Złoty stabilny.


Wczoraj na rynku echem odbijały się jeszcze środkowe wydarzenia związane z wystąpieniem szefowej FED Janet Yellen, której słowa wskazały na możliwe podwyżki stóp procentowych. Spowodowało to natychmiastową reakcję rynku, umacniająca dolara.
Czwartkowa sesja kontynuowała wzrostowy ruch dolara. Dodatkowo trend wzmocniony został poprzez dobre dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych.
Między innymi spadła ilość wniosków o zasiłek dla bezrobotnych ( z prognozowanych 325 tys., opublikowana wartość wskazała 320 tys.), mocno wzrosła wartość indeksu FED z Filadelfii z -6,3 punktów w poprzednim odczycie do 9 punktów w marcu (wskaźnik aktywności gospodarczej w stanach
Pensylwania, New Jersey oraz Delaware) oraz pozytywnie zaskoczył indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board, który również zwiększył swoją wartość z
prognozowanych 0,2 proc do 0,5 proc. (Indeks wskaźników wyprzedzających to publikowany przez Conference Board wskaźnik kierunku zmian gospodarczych w nadchodzącym okresie).
Złoty pomimo tego, iż również odczuł dość mocno wzrosty na dolarze, to jednak pod koniec sesji pokazał pokazał swoją siłę, kończąc notowania na poziomach cenowych z godzin otwarcia.

W dniu dzisiejszych brak będzie ważniejszych danych makroekonomicznych. Jedynie warte zainteresowania będą informacje z godzin popołudniowych i wieczornych, związane z wystąpieniami publicznymi szefów FED poszczególnych regionów USA.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


10:00 - Strefa Euro - Saldo rachunku bieżącego - styczeń - prognozy: 18,5 mld EUR, poprzedni odczyt: 21,3 mld EUR.
16:45 - USA - Wystąpienie szefa Fed z St. Louis James Bullarda.
21:30 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis Narayana Kocherlakota.
23:30 - USA - Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed Jeremy Steina.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.