Złoty zdecydowanie odrabia straty, dziś FOMC

Powrót

Środa, 19 marca 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,2150

  4,2200

 • CHF/PLN

  3,4700

  3,4731

 • GBP/PLN

  5,0100

  5,0101

 • USD/PLN

  3,0227

  3,0395

 • DKK/PLN

  0,5601

  0,5669

 • SEK/PLN

  0,4745

  0,4795

 • NOK/PLN

  0,5031

  0,5099

z godziny: 08:40

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Złoty zdecydowanie odrabia straty, dziś FOMC


Wtorek okazał się bardzo dobrym dniem dla złotego. Umacniał się do wszystkich głównych walut. Najlepiej wyglądał w relacji do funta, gdzie niewiele zabrakło do psychologicznej bariery 5 złotych za brytyjską walutę. Z kolei do franka złoty umocnił się już prawie 4 grosze, porównując poziomy z piątku zeszłego tygodnia. Tu oczywiście decydowały wzrosty na EUR/CHF, gdzie ta para walutowa dała wyraźny sygnał na kupno. Dodatkowo umocnienie złotego względem euro i wynik na franku jest optymistyczny. Jednak najważniejsze jest to, iż złoty obronił szczyty z poprzednich miesięcy, a dokładnie linię trendu spadkowego. To powoduje, że jest szansa na powrót lepszych nastrojów na rynek kredytobiorców.
Sygnałem dla rynków było rozstrzygnięcie w Rosji i na Krymie. Rynki finansowe lubią jak sytuacja się wyjaśnia w danym rejonie gospodarczym. Dzięki temu mogą powrócić do oceny walut pod kątem wskaźników makroekonomicznych, a nie napięć politycznych.
Dodatkowo warto zwrócić uwagę na stabilizacje kursu eurodolara, cały czas na szczytach z ostatnich 2 lat. Powodem są dzisiejsze informacje z FOMC. I na to tak naprawdę najbardziej czekają inwestorzy.
Dla posiadaczy funtów i chcących kupić funty, kluczowe będą dane o bezrobociu i zasiłkach dla bezrobotnych z Wlk. Brytanii. Tu należy się spodziewać większej zmienności o godzinie 10:30.
Reasumując: złoty odrabia zdecydowanie straty, ale dziś powinien wyczekiwać na FOMC i będzie od tych informacji mocno zależny.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


09:00 - Polska - Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC, marzec - poprzedni odczyt 95,3, prognoza brak
10:30 - Wlk. Brytania - Stopa bezrobocia, styczeń - poprzedni odczyt 7,2%, prognoza 7,2%.
10:30 - Wlk. Brytania - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, luty - poprzedni odczyt -27,6 tys., prognoza -25,0 tys.
10:30 - Wlk. Brytania - Protokół z posiedzenia BoE, marzec.
13:30 - USA - Saldo rachunku bieżącego (USD), IV kw. - poprzedni odczyt -94,84 mld, prognoza -88 mld.
14:00 - Polska Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa, luty.
Produkcja przemysłowa (m/m) - poprzedni odczyt 2,9%, prognoza brak.
Produkcja przemysłowa (r/r) - poprzedni odczyt 4,1%, prognoza 6,1%.
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) - poprzedni odczyt 6,3%, prognoza brak.
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) - poprzedni odczyt -3,9%, prognoza brak.
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) - poprzedni odczyt -3,9%, prognoza.
14:00 - Polska - Ceny produkcji, luty.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) - poprzedni odczyt 0,1%, prognoza brak.
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) - poprzedni odczyt -1,7%, prognoza brak.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) - poprzedni odczyt -0,9%, prognoza brak -1,0%.
19:00 - USA - Projekcje makroekonomiczne FOMC.
19:00 - USA - Decyzja FOMC ws. stóp procentowych, marzec - poprzedni odczyt 0-0,25%, prognoza 0-0,25%.
19:30 - USA - Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.