Przecena na dolarze.

Powrót

Czwartek, 13 marca 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,2063

  4,2070

 • CHF/PLN

  3,4750

  3,4898

 • GBP/PLN

  5,0303

  5,0615

 • USD/PLN

  3,0400

  3,0520

 • DKK/PLN

  0,5633

  0,5697

 • SEK/PLN

  0,4741

  0,4817

 • NOK/PLN

  0,5071

  0,5143

z godziny: 07:13

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Przecena na dolarze.


Wczorajszy brak znaczących odczytów makroekonomicznych spowodował, że kursy wahały się bez określania zdecydowanego kierunku ruchu.
Dopiero pod koniec sesji między innymi na dolarze amerykańskim ukształtował się delikatny trend umacniający tą walutę.
Wpływ na to miała z jednej strony publikacja dotycząca produkcji przemysłowej w Strefie Euro, której odczyt wskazał na spadek o 0,2 proc, w stosunku do prognozowanych 0,5 proc. Z drugiej zaś strony pogarszające się nastroje związane z nierozwiązanym konfliktem na Krymie pomiędzy Rosją, a Ukrainą, nie sprzyjają polskiej złotówce.

W dniu jutrzejszym do najważniejszych danych makroekonomicznych należy zaliczyć odczyty ze Stanów Zjednoczonych dotyczące między innymi sprzedaży detalicznej i ilości wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, jak również o godzinie 18:00 wystąpi publicznie szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


08:45 - Francja - Inflacja HICP - luty, (m/m) - prognoza: 0,5%, poprzedni odczyt: -0,6%.
08:45 - Francja - Inflacja HICP - luty, (r/r) - prognoza: 1,1%, poprzedni odczyt: 0,8%.
09:00 - Hiszpania - Sprzedaż detaliczna - styczeń, (r/r) - poprzedni odczyt: -1%.
09:15 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB Benoit Coeuréa
10:00 - Włochy - Inflacja CPI - luty, (r/r) - prognoza: 0,5%, poprzedni odczyt: 0,7%.
13:30 - USA - Sprzedaż detaliczna - luty, (m/m) - prognoza: 0,2%, poprzedni odczyt: -0,4%.
13:30 - USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych - tydzień - poprzedni odczyt: 323 tys.
15:00 - USA - Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed Jerome Powella
18:00 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne szefa ECB Mario Draghiego.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.