Złoty nadal traci, powodem Ukraina

Powrót

Środa, 12 marca 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,2033

  4,2101

 • CHF/PLN

  3,4700

  3,4739

 • GBP/PLN

  5,0601

  5,0700

 • USD/PLN

  3,0400

  3,0500

 • DKK/PLN

  0,5619

  0,5683

 • SEK/PLN

  0,4741

  0,4799

 • NOK/PLN

  0,5055

  0,5100

z godziny: 09:13

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Złoty nadal traci, powodem Ukraina


Kolejny dzień osłabienia złotego. Osłabienie jest powolne, gdyż eurodolar i eurofrank zachowują się stabilnie. Dane makro nie wpływają negatywnie na zachowanie głównych walut. Dlatego wydaje się, że powodem osłabienia złotego są spekulacje dotyczące sytuacji na Ukrainie. Część inwestorów zapewne obawia się działań zbrojnych na Krymie i w samej Ukrainie, stąd wyprzedają ryzykowne aktywa w tym złotego. Sytuację złotego mogą poprawić jedynie dobre dane makro, których jest w tym tygodniu jak na lekarstwo. Stąd kapitał spekulacyjny wykorzystuje sytuację i osłabia złotego.
Od rana złoty powoli zaczyna odrabiać straty i w końcu część inwestorów zacznie realizować zyski.
W dniu dzisiejszym z danych makro poznamy jedynie inflację z Hiszpanii, produkcję przemysłową ze Strefy Euro i najważniejszą informację tego tygodnia, odczyt Budżetu Federalnego z USA.
Dodatkowo na wycenę funta powinien wpłynąć odczyt bilansu handlu zagranicznego z Wlk. Brytanii.
Reasumując: złoty jest pod wpływem głównie spekulacji pojawiających się z sytuacją na Ukrainie. Pomimo że gospodarczo nie ma podstaw do osłabienia złotego, cześć kapitału jest wycofywana z rynku złotego.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


09:00 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
09:00 - Hiszpania - Inflacja konsumencka, luty.
Inflacja CPI (m/m) - poprzedni odczyt -1,3%, prognoza -0,1%.
Inflacja HICP (m/m) - poprzedni odczyt -1,8%, prognoza -0,2%.
Inflacja CPI (r/r) - poprzedni odczyt 0,2%, prognoza -0,1%.
Inflacja HICP (r/r) - poprzedni odczyt 0,3%, prognoza 0,0%
10:30 - Wlk. Brytania - Bilans handlu zagranicznego (GBP) - poprzedni odczyt -7,12 mld, prognoza -8,7 mld.
11:00 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré).
11:00 - Strefa Euro - Produkcja przemysłowa, styczeń.
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) - poprzedni odczyt -0,7%, prognoza 0,5%.
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) - poprzedni odczyt 0,5%, prognoza 1,9%.
14:00 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch).
19:00 - USA - Budżet federalny (USD), luty - poprzedni odczyt -10,4 mld, prognoza brak.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.