Euro coraz mocniejsze.

Powrót

Poniedziałek, 10 marca 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1802

  4,1888

 • CHF/PLN

  3,4552

  3,4665

 • GBP/PLN

  5,0366

  5,0667

 • USD/PLN

  3,0200

  3,0396

 • DKK/PLN

  0,5621

  0,5633

 • SEK/PLN

  0,4743

  0,4759

 • NOK/PLN

  0,5047

  0,5058

z godziny: 09:34

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Euro coraz mocniejsze.


Piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy pozytywnie zaskoczyły rynek. Lepsza od prognozowanych zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (wzrost do 175 tys miejsc wobec planowanych 150 tys.) nie spowodowała jednak większej zmiany w stopie bezrobocia, która wzrosła do 6,7 proc. (z 6,6 proc.).
To przełożyło się na notowania głównej pary EUR/USD, ale praktycznie w żaden sposób nie odniosło się do polskiego złotego, który systematycznie osłabiał się już od wczesnych godzin porannych.
Na umacnianie się waluty europejskiej wpływ miały również dobre informacje z Niemiec związane z produkcją przemysłową, która w styczniu wzrosła do 5 proc. rok do roku wobec poprzedniego odczytu wynoszącego 3,4 proc.

W dniu dzisiejszym warte zainteresowania będą dane dotyczące wartości Indeksu Sentix (odzwierciedla oczekiwania oraz poziom zaufania wśród europejskich inwestorów) przedstawione o godzinie 10:30, jak również wystąpienia publiczne szefów FED z poszczególnych regionów USA.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


08:45 - Francja - Produkcja przemysłowa - styczeń, (m,m) - prognoza: 0,0%, poprzedni odczyt: -0,3%.
09:00 - Hiszpania - Produkcja przemysłowa - styczeń, (r/r) - prognoza: 1,8%, poprzedni odczyt: 1,7%.
09:00 - Polska - Raport o inflacji.
09:15 - Szwajcaria - Sprzedaż detaliczna - styczeń, (m/m) - poprzedni odczyt: -0,7%.
09:15 - Szwajcaria - Sprzedaż detaliczna - styczeń, (r/r) - prognoza: 3,3%, poprzedni odczyt:2,3%.
10:00 - Włochy - Produkcja przemysłowa - styczeń, (m/m) - prognoza: 0,4%, poprzedni odczyt:-0,9%.
10:30 - Strefa Euro - Indeks Sentix - marzec - prognoza: 14 pkt, poprzedni odczyt: 13,3 pkt.
10:45 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii Charlesa Plossera.
17:40 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Chicago Charles Evansa.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.