Stopy procentowe w Strefie Euro bez zmian.

Powrót

Piątek, 7 marca 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1799

  4,1800

 • CHF/PLN

  3,4250

  3,4430

 • GBP/PLN

  5,0200

  5,0550

 • USD/PLN

  3,0255

  3,0388

 • DKK/PLN

  0,5571

  0,5643

 • SEK/PLN

  0,4701

  0,4793

 • NOK/PLN

  0,5041

  0,5090

z godziny: 09:13

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Stopy procentowe w Strefie Euro bez zmian.


Najważniejszym wydarzeniem w dniu wczorajszym, było wystąpienie publiczne szefa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego, na którym omówiony został temat pozostawienia stóp procentowych na nie zmienionym poziomie.
Większość analityków i obserwatorów rynku walutowego spodziewała się obniżek stóp, a zgodnie z wypowiedzią szefa ECB luzowanie polityki monetarnej nie tylko nie nastąpi w tym miesiącu, ale również i w przyszłym.
Reakcja rynku po tej wypowiedzi była spontaniczna. Gwałtownie zwiększyła się zmienność, silnie osłabiając dolara amerykańskiego do euro.
Złoty na powyższe wiadomości zareagował zdecydowanym umocnieniem się w stosunku do pozostałych walut, osiągając tym samym nowe minima cenowe między innymi na USD.
Dodatkowo przedstawione o 14:30 dobre dane z amerykańskiego rynku pracy (liczba złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 323 tys. wobec prognozowanych 338 tys.) nie pomogły jednak dolarowi.

Dzisiaj poznamy kolejne ważne dane z takie jak wartość produkcji przemysłowej w Niemczech oraz dane dotyczące Zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym jak również stopy bezrobocia w USA. Te ostatnie informacje jeśli okażą się słabsze od prognozowanych, mogą ściągnąć dolara do coraz niższych poziomów cenowych.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


07:45 - Szwajcaria - Stopa bezrobocia - luty - prognoza: 3,20%, poprzedni odczyt: 3,20%.
07:45 - Szwajcaria - Stopa bezrobocia - luty - prognoza: 3,50%, poprzedni odczyt: 3,50%.
08:45 - Francja - Bilans handlu zagranicznego - styczeń - poprzedni odczyt: -5,2 mld EUR.
09:15 - Szwajcaria - Inflacja CPI - luty, (m/m) - prognoza: 0,20%, poprzedni odczyt: -0,30%.
09:15 - Szwajcaria - Produkcja przemysłowa - IV kwartał, (r/r) - poprzedni odczyt: 0,70%.
09:15 - Szwajcaria - Inflacja CPI - luty, (r/r) - prognoza: 0,00%, poprzedni odczyt: 0,10%.
12:00 - Niemcy - Produkcja przemysłowa - styczeń, (m/m) - prognoza: 0,70%, poprzedni odczyt: -0,60%.
12:00 - Niemcy - Produkcja przemysłowa - styczeń, (r/r) - poprzedni odczyt: 2,60%.
14:30 - USA - Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym - luty - prognoza: 150 tys., poprzedni odczyt: 113 tys.
14:30 - USA - Eksport - styczeń - poprzedni odczyt: 191,3 mld USD.
14:30 - USA - Import - styczeń - poprzedni odczyt: 230 mld USD.
14:30 - USA - Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym - luty - prognoza: 154 tys., poprzedni odczyt: 142 tys.
14:30 - USA - Stopa bezrobocia - luty - prognoza: 6,60%, poprzedni odczyt: 6,60%.
14:30 - USA - Bilans handlu zagranicznego - styczeń - prognoza: -39 mld USD, poprzedni odczyt: -38,7 mld USD.
18:00 - USA - Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku William Dudleya.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.