Złoty odrabia straty, Putin uspokoił rynki finansowe

Powrót

Środa, 5 marca 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1761

  4,1948

 • CHF/PLN

  3,4301

  3,4499

 • GBP/PLN

  5,0635

  5,0875

 • USD/PLN

  3,0401

  3,0655

 • DKK/PLN

  0,5571

  0,5669

 • SEK/PLN

  0,4685

  0,4771

 • NOK/PLN

  0,5013

  0,5068

z godziny: 08:51

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Złoty odrabia straty, Putin uspokoił rynki finansowe


Tematem wczorajszego dnia była Konferencja prasowa Prezydenta Rosji. Informacja o wycofaniu wojsk z Krymu najwyraźniej uspokoiła rynki finansowe. Złoty dzięki temu zdecydowanie odrabiał straty. Po południu rynek walutowy już zaczął wyczekiwać na dzisiejszy dzień i publikację kluczowych danych makro z USA i Europy. Uwaga inwestorów będzie skupiona głównie na Niemczech, Strefie Euro - odczytach PMI dla usług, sprzedaży detalicznej i PKB z UE, a także informacjom z rynku pracy USA. Dodatkowo jutro posiedzenie RPP i decyzja ws. stóp procentowych (rynek nie spodziewa się zmian w wysokościach stóp procentowych). Na koniec dnia Beżowa Księga z USA, czyli raport dotyczący bieżącej sytuacji gospodarczej USA oraz prognoz odnośnie najbliższych decyzji FED.
Dzień zapowiada się mocno zmienny, a złoty będzie dalej uzależniony od informacji z zachodu i zza oceanu.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


? - Polska - Decyzja ws. stóp procentowych, marzec.
Stopa referencyjna - poprzedni odczyt 2,50%, prognoza 2,50%.
09:13 - Hiszpania - Indeks PMI dla usług, luty - poprzedni odczyt 54,9, prognoza brak.
09:30 - Szwecja - Produkcja przemysłowa s.a. (r/r), styczeń - poprzedni odczyt 0,1%, prognoza brak.
09:43 - Włochy - Indeks PMI dla usług, luty - poprzedni odczyt 49,4, prognoza brak.
09:48 - Francja - Indeks PMI dla usług, fin., luty - poprzedni odczyt 48,9, prognoza 46,9.
09:53 - Niemcy - Indeks PMI dla usług, fin., luty - poprzedni odczyt 53,1, prognoza 55,4.
09:58 - Strefa Euro - Indeks PMI dla usług, fin., luty - poprzedni odczyt 51,6, prognoza 51,7.
10:28 - Wlk. Brytania - Indeks PMI dla usług, luty - poprzedni odczyt 58,3, prognoza 58,0.
11:00 - Strefa Euro - Sprzedaż detaliczna, styczeń.
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) - poprzedni odczyt -1,6%, prognoza brak.
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) - poprzedni odczyt -1%, prognoza brak.
11:00 - Strefa Euro - Produkt Krajowy Brutto, rew. IV kw.
PKB s.a., rew. (k/k) - poprzedni odczyt 0,1%, prognoza 0,3%.
PKB s.a., rew. (r/r) - poprzedni odczyt -0,3%, prognoza 0,5%.
14:15 - USA - Raport ADP, luty - poprzedni odczyt 175 tys., prognoza 155 tys.
14:58 - USA - Indeks PMI dla usług, fin. luty - poprzedni odczyt 56,7, prognoza 52,7.
16:00 - USA - Raport ISM dla usług, luty.
Indeks aktywności biznesowej - poprzedni odczyt 56,3, prognoza 55,1.
Indeks ISM dla usług - poprzedni odczyt 54, prognoza 53,5.
16:00 - Polska - Komunikat po posiedzeniu RPP, marzec.
20:00 - USA - Beżowa Księga, marzec.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.