Rośnie inflacja w Strefie Euro.

Powrót

Poniedziałek, 3 marca 2014 r.

Aktualne kursy walut

 • Kupno:Sprzedaż:
 • EUR/PLN

  4,1800

  4,1900

 • CHF/PLN

  3,4350

  3,4667

 • GBP/PLN

  5,0566

  5,0880

 • USD/PLN

  3,0302

  3,0534

 • DKK/PLN

  0,5527

  0,5619

 • SEK/PLN

  0,4623

  0,4729

 • NOK/PLN

  0,4975

  0,5068

z godziny: 10:14

Najważniejsze informacje z rynku walutowego


Rośnie inflacja w Strefie Euro.


Jednym z ważniejszych piątkowych wydarzeń na rynku była publikacja danych dotyczących inflacji w Strefie Euro. Pomimo prognoz w wysokości 0,7 proc., odczyt wskazał na wzrost do 0,8 proc., co wstępnie może wskazywać na to, że Europejski Bank Centralny nie podejmie decyzji związanej z obniżką stóp procentowych.
Publikacja o inflacji spowodowała natychmiastową reakcję na rynku. Euro w stosunku do dolara amerykańskiego momentalnie się umocniło osiągając maksimum cenowe na poziomie 1,38.
Tak duży wzrost na EUR/USD nie zachwiał jednak mocno polskim złotym, który nadal pozostawał pod wpływem dobrych danych o PKB, które w Polsce w czwartym kwartale wyniosło 2,7 proc. rok do roku.

W dniu dzisiejszym w godzinach porannych poznamy informacje o PMI (Purchasing Managers Index) dla poszczególnych krajów europejskich, jak również dla całej Strefy Euro. O godzinie 16:00 zaś przedstawiony zostanie amerykański odpowiednik europejskiego PMI - Indeks ISM.
Najbliższe dni mogą przynieść zwiększenie zmienności na większości głównych walutach, nie tylko w związku z danymi makroekonomicznymi, ale również w nawiązaniu do nierozstrzygniętej sytuacji na Ukrainie, gdzie nadal wisi groźba działań zbrojnych z Rosją.


Kalendarz wydarzeń na dziś mogących mieć wpływ na kursy walut.


09:00 - Polska - Indeks PMI dla przemysłu - luty - prognoza: 54,9 pkt., poprzedni odczyt: 55,4 pkt.
09:13 - Hiszpania - Indeks PMI dla przemysłu - luty - prognoza: 52 pkt., poprzedni odczyt: 52,2 pkt.
09:30 - Szwajcaria - Indeks PMI dla przemysłu - luty - prognoza: 56 pkt., poprzedni odczyt: 56,1 pkt.
09:43 - Włochy - Indeks PMI dla przemysłu - luty - prognoza: 52,8 pkt., poprzedni odczyt: 53,1 pkt.
09:48 - Francja - Indeks PMI dla przemysłu - luty - prognoza: 48,5 pkt., poprzedni odczyt: 49,3 pkt.
09:53 - Niemcy - Indeks PMI dla przemysłu - luty - prognoza: 54,7 pkt., poprzedni odczyt: 56,5 pkt.
09:58 - Strefa Euro - Indeks PMI dla przemysłu - luty - prognoza: 53 pkt., poprzedni odczyt: 54,0 pkt.
10:28 - Wielka Brytania Indeks PMI dla przemysłu - luty - prognoza: 56,5 pkt., poprzedni odczyt: 56,7 pkt.
14:30 - USA - Dochody Amerykanów - styczeń, (m/m) - prognoza: 0,2%, poprzedni odczyt: 0,0%.
14:30 - USA - Wydatki Amerykanów - styczeń, (m/m) - prognoza: 0,1%, poprzedni odczyt: 0,4%.
14:30 - USA - PCE core - styczeń, (m/m) - prognoza: 0,1%, poprzedni odczyt: 0,1%.
14:58 - USA - Indeks PMI dla przemysłu - luty - prognoza: 56,7 pkt., poprzedni odczyt: 53,7 pkt.
15:00 - Strefa Euro - Wystąpienie publiczne szefa ECB Mario Draghiego
16:00 - USA - Indeks ISM dla przemysłu - luty - prognoza: 52 pkt., poprzedni odczyt: 51,3 pkt.

Niniejszy materiał przygotowany przez Igoria Trade S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Igoria Trade S.A. za wiarygodne, jednakże Igoria Trade S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Microsoft Office. Źródłem danych są: Trejdoo.com, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Użytkownicy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Igoria Trade S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Igoria Trade S.A. jest zabronione.

Powrót

Copyright © 2016 Igoria Trade S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.